Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Svar från C: Så hanterar vi Rödkulleprojektet

Anna Cronheden skriver engagerat om den oro hon känner inför planerna för Rödkulleprojektet i Åre. Det är ett välskrivet inlägg som belyser motsättningen mellan intresset att bygga och intresset att bevara.

Debatt: Åres politiker måste lyssna till det starka motståndet mot Rödkulleprojektet (18 oktober)

Vi politiker har helt klart ett uppdrag att lyssna på medborgarna och hantera olika åsikter på ett rättvist och demokratiskt sätt. Viktigt att känna till är att det inte är Åre kommun som driver Rödkulleprojektet, utan Rödkullen Panorama AB.

Åre kommuns uppgift är att på ett ansvarsfullt sätt balansera exploatörens enskilda intresse av att bygga och kommunens intresse av utveckling mot de allmänna intressena att bevara olika natur- och rekreationsvärden. Verktygen för att kunna göra den avvägningen är plan- och bygglagen samt miljöbalken.

Nuläget i Rödkulleprojektet är följande:

1. I april 2019 skrevs ett avtal mellan exploatören och Åre kommun att hantera Rödkulleprojektet med ett inledande planprogram för hela området. Ett planprogram är ett verktyg för att i tidiga skeden bena ut vilka områden som har så stora värden att de ska undantas från byggande och vilka områden som bedöms kunna vara lämpliga för bebyggelse.

I planprogrammet utreds också hur projektet påverkar vatten- och avloppskapaciteten i Åredalen, trafiksituationen, riskerna för erosion och skred, påverkan på Åresjön, dagvattenhanteringen samt en hel del andra viktiga frågor. Arbetet med planprogrammet pågår för fullt.

2. När planprogrammet är färdigbearbetat kommer det att ställas ut offentligt för att ge allmänheten och olika sakägare möjlighet att komma med synpunkter och bredda kunskapsbasen i projektet. Dessa synpunkter behandlas sedan av Åre kommuns planavdelning och arbetas in i planprogrammet.

3. Efter detta avgör kommunfullmäktige genom majoritetsbeslut om planprogrammet ska antas eller inte. Kommunfullmäktige i Åre kommun består av 37 folkvalda ledamöter från 8 olika politiska partier.

4. Planprogrammet ligger sedan till grund för arbetet med kommande detaljplaner i området. Detaljplanerna reglerar hur och i vilken omfattning byggande får ske. De enskilda detaljplaneförslagen kommer att ställas ut offentligt där sakägare och grannar får möjlighet att bidra med synpunkter. Varje enskild detaljplan ska beslutas av samhällsbyggnadsnämnden. Åre kommuns samhällsbyggnadsnämnd består av nio ledamöter från sex olika politiska partier.

Hela denna process är djupt demokratisk till sin karaktär, vilket ger goda möjligheter till både insyn och påverkan.

Vi välkomnar Anna Cronhedens engagagemang i frågan och ser fram emot goda synpunkter och kloka inspel när planprogrammet så småningom ställs ut.

Daniel Danielsson (C) ordförande kommunstyrelsen

Can Savran (C) ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel