Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Svar: Målet är att alla ska få vård inom rimlig tid

Annons

Vi (C, M, KD, L och MP) har full förståelse för att insändarskribenten ”Orolig anhörig” känner frustration över långa väntetider i vården.

INSÄNDARE: Hur länge ska man behöva vänta på vård i Jämtlands län? (25 april)

Därför har vi lagt fast två fokusområden, ”God och nära vård” och ”Tillgänglighet till vården”. Syftet är att alla regioninnevånare ska känna trygghet att få vård, vård med rätt kompetens och i rätt tid, samt att få stöd att kunna vårda sig själv när detta är möjligt.

Regionen har i grunden bra vård med hög kvalitet, men det finns självfallet förbättringar att göra. Inte minst när det gäller att korta väntetiderna. Ett exempel är att genom vårdgarantin säkra vård i rimlig tid.

I vårdgarantimätningen kan vi se vad regionen i snitt levererar till länsinnevånarna:

Kontakt med primärvården samma dag har ökat från 81 procent 2016 (87 procent 2017) till 92 procent 2018.

När det gäller genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård har andelen stått stilla de senaste tre åren, 88 procent.

När det gäller väntan i högst 90 dagar på första besök i specialiserad vård har andelen minskat från 63 procent 2016 (60 procent 2017) till 59 procent 2018.

När det gäller väntan i högst 90 dagar på operation eller åtgärd i specialiserad vård har andelen minskat från 63 procent 2016 och 2017 till 53 procent 2018..

Detta visar att det finns skäl att förbättra och utveckla vården. Åtgärder för att klara detta är också på gång. Regionen provar nya metoder, nya arbetssätt som visat sig framgångsrika på andra sjukhus. Primärvården har exempelvis genom att införa lättakut ökat tillgängligheten.

Lättakuten bygger på tillgång till hälsocentralens alla vårdkompentenser och kan hänvisa patienten direkt till rätt vårdnivå; distriktssköterska, fysioterapeut, psykosocialt team eller distriktsläkare.

Även distansoberoende teknik i olika varianter används. Tillsammans med flera avdelningar på sjukhuset, ambulansen och berörda kommuner utvecklar primärvården god och nära sjukvård. Det kan handla om mobil verksamhet, distansinskrivning inför specialistvård och utökade hembesök.

Vidare har utbildningsinsatser genomförts för att öka kunskapen hos medarbetare som möter vårdsökande från olika kulturer.

God vård på patientens villkor sker bland annat genom standardiserad vård för olika cancerformer, vilket är viktigt för att minska väntetiderna.

Vårdsökande som kontaktat 1177 har under 2018 lett till att de i 36 procent av fallen har fått råd för egenvård, en högre andel än året före. Arbetet med produktions- och kapacitetsplaneringen vid sjukhuset visar vad som kan utvecklas och förbättras.

Vi arbetar vidare för att säkra en god och nära vård. Ett stort omställningsarbete krävs, men målet är att alla ska få den vård de behöver inom rimlig tid.

Cristine Persson (C) 3:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons