Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

DEBATT: Uitto (S): Viktig kamp för att vi i norr ska få fortsätta ta del av EU:s utvecklingspengar

Kampen för EU:s sammanhållningspolitik är en kamp för de norra regionernas utveckling.

Det handlar om tunga frågor när kommun, landstings- och regionpolitiker i vår del av landet försöker finna finansiering, bemanning och utveckling av den gemensamma välfärden.

Budgeten för skola, äldreomsorg, förskola och sjukvård är självklara delar i kommunernas och regionernas totala budgetar - ofta med stora underskott som är svåra att täcka.

Samtidigt bedrivs en kamp för att finna rätt kompetens, fler medarbetare i viktiga yrken och en ökad inflyttning.

Även om jag i grunden tror på ett förändrat skatteutjämningssystem som måste ha en allt större utformning som tar hänsyn till glesbygdens olika förutsättningar, behöver vi i norra Sverige ett fortsatt bra stöd för utvecklingen av innovationer, smarta lösningar och en möjlighet för människor med goda idéer att också utveckla dessa för hela landets nytta.

Den gamla regionalpolitiken tog mer utgångspunkt i stöd och bidrag, vilket är helt felaktigt att ge till en del av landet som kryllar av utvecklingsidéer och som i grunden har förutsättningar att både ge utveckling i norra Sverige, men också bidra till hela landets och faktiskt EU:s utveckling.

Den OECD-rapport som gjorts är tydlig och menar att det finns ett antal starka områden som med rätt stöttning kan innehålla de innovationer som utvecklar företagandet, men även möjligheten till inflyttning och regional utveckling som norra delen av landet, hela Sverige och EU behöver.

OECD slår med andra ord fast att myten om Norrland som tärande är just enbart en myt!

Detta har även EU och EU-kommissionen uppmärksammat genom att lägga stora summor till den så kallade sammanhållningspolitiken. I grunden handlar den om att hålla samman EU och Europa, fördela medel till de nationer som behöver lite extra skjuts framåt, men också göra extra fördelningar till de regioner i nationerna som har extra stora utmaningar i form av glest befolkade områden, kallare klimat och låga skatteintäkter.

Sammanhållningspolitiken är en av EU:s största utgiftsposter som också innehåller några av de viktigare fonderna som kan ge medel till just utveckling i form av företagsstöd, infrastruktur, bredband, utbildning och stöd för att hjälpa människor tillbaka till arbete från långtidsarbetslöshet - men även kompetenslyft och fortbildning för att kunna ta nya arbeten som skapas.

Kampen om sammanhållningspolitiken handlar om att förhindra att den bantas eller utformas så att vi inte längre kan komma att ta del av dessa enormt viktiga utvecklingspengar.

I norra Sverige har det handlat om över 3 miljarder kronor för enbart Regionalfonden, som investerats i bredband för att boende och företagande ska underlättas även utanför städerna.

Det har handlat om projekt som stöttat viktiga investeringar i företag och nya jobb, om projekt som lyft unga människor direkt in i utbildning eller arbete igen efter år av utanförskap, omställningsutbildningar för att man ska få just den kompetens som företagen i norr efterfrågat.

Men det har också handlat om direkta investeringar i besöksnäring och kultursatsningar som både ökat attraktionen för inresande och som i sig skapat nya arbetstillfällen.

För våra universitet har det dessutom bidragit till att förverkliga forskning och utökade samarbeten med företagen i våra nordliga regioner.

Inget av detta har gjort sig självt, utan har arbetats fram genom ett mycket nära samarbete mellan politiker i norr via Europaforum Norra Sverige och ett liknande lobbyarbete med norra Finland och Norge, där de extramedel som vi argumenterat till oss för våra särskilda utmaningar, utgör nära hälften av de miljarder som denna EU-period lagts hos oss.

Vår gemensamma välfärd är ju starkt beroende av ny kompetens, fler medarbetare och en budget som klarar utmaningarna i omsorg, skola och sjukvård.

När den egna skattekraften och statsbidragen inte räcker, handlar det om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att öka intresset för vår del av landet, skapa förutsättningar för inflyttning, nytt företagande och utvecklade företagsinvesteringar med förutsättningar för fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter till kommuner, landsting och regioner i norr.

Kampen för att sammanhållningspolitikens budgetinnehåll, dess utformning och användningsområden ska bli sådana att de fortsätter att stötta vår utveckling, måste vi föra själva. Nu handlar det om att fortsatt övertyga regeringen om vikten av sammanhållningspolitiken och inte enbart gå in i budgetförhandlingar kring EU med besparingar i budskapet.

Det handlar också om att påverka våra egna riksdagsledamöter, våra EU-parlamentariker och andra i beslutande ställning om att regionerna är viktiga medspelare i hur nästa budgetomgång och sammanhållningspolitik bör utformas för bästa utveckling hos oss. I en snar framtid ska dessutom de viktiga fonderna skrivas, så att de skapar förutsättningar här hemma och det kräver ett engagemang från den regionala och lokala politiken.

Betänk också redan nu, att vi har partier som inte vill att Sverige fortsätter som medlemmar i EU – däribland SD.

Vi arbetar vidare för bästa resultat och min kamp går via Europaforum, den så kallade 8-gruppen som nationellt arbetar för frågan, via Sveriges Kommuner och Landsting och via mitt politiska uppdrag i hemmaregionen.

Robert Uitto (S), regionråd, Region Jämtland Härjedalen, ansvarig rapportör i Europaforums grupp för EU:s sammanhållningspolitik

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel