Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: V: Därför bör Can Savran (C) avgå

Annons

Den utredning revisionsfirman KPMG lagt fram för Åre kommun angående Can Savran (C) och hans företag Grön Forms mellanhavanden med kommunen under åren 2002– 2017, är en ganska bedrövlig läsning.

Utredning visar: Can Savran (C) anlitades som konsult i 15 år – följde inte avtal och kan ha överfakturerat kommunen (15 maj)

Under 15 års tid har Can Savran genom sitt företag bedrivit en verksamhet som redan från början var lagstridig. Under åren har dessutom dokumentationen av flera utförda insatser varit bristfällig och faktureringen har inte heller varit tydlig eller korrekt. Can Savran kommer med all sannolikhet att få betala tillbaka till kommunen, oklart i nuläget hur mycket.

Avtalet med Grön Form och Can Savran sades upp 2017 efter ett rättsutlåtande från en på kommunen anställd jurist som påpekade det olagliga i upplägget.

Jag ska inte gå närmare in på utredningen här. Den har belysts förtjänstfullt i media och är man intresserad kan man få tag i utredningen via kommunens hemsida. Däremot finns det en del slutsatser som bör dras och en del konsekvenser som faktiskt bör diskuteras, dels inom den kommunala organisationen, men också inom det parti där Can Savran är aktiv och i dag har tunga uppdrag.

Kommunen lämnade 2002 över hanteringen och handläggningen av det stöd för anpassning av bostaden som funktionshindrade i vissa fall har rätt till först till ett företag som kontrollerades av Can Savrans dåvarande fru och kort därefter till hans företag Grön Form. Detta trots att beslut om bostadsanpassning är myndighetsutövning och enligt lag inte får bedrivas av privata företag.

I det läget kan man tycka att det är kommunen som agerat lagstridigt och att Can Savran inte gjort något fel som tackat ja till ett uppdrag som erbjudits hans företag.

Visst ligger felet till stor del hos kommunen, men det finns ytterligare dimensioner i detta: När Can Savran i en intervju hävdar att han inte gjort något fel är det något som faktiskt starkt måste ifrågasättas.

Can Savran (C) om brister vid handläggning av BAB : ”Jag har inget att dölja” (20 maj)

Under ungefär ett års tid innan Can Savran så småningom startade sitt företag arbetade han åt Åre kommun som bygglovshandläggare med bland annat ansvar för bostadsanpassningsbidraget, det som allmänt förkortas BAB.

BAB har numera flyttats till samhällsbyggnadskontoret i Åre kommun. Can Savran är kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, alltså ytterst politisk ansvarig för en verksamhet som han under 15 års tid har bedrivit i privat regi, dels lagstridigt, dels på ett i stora stycken ekonomiskt bristfälligt sätt. Det är synnerligen olämpligt.

Can Savran slår ifrån sig med att det kanske kan bli något enstaka fel under 15 års tid, men att det i så fall ska rättas till. Men som ansvarig politiker är man skyldig att hålla reda på vilka lagar och regler som gäller vid myndighetsutövning och även där har Can Savran brustit.

Under mandatperioden 2014–18 satt han som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Ett ganska tungt uppdrag där han också är skyldig att hålla reda på vad som gäller vid myndighetsutövning. Om han inte kände till det är det illa, om han bortsåg från det är det värre.

Det handlar inte om något enstaka fel. Det handlar om fel som begåtts varenda dag i 15 års tid. Fel som Can Savran med sin bakgrund var skyldig att känna till. Hans agerande har inte bara skadat Åre kommun, det har också skadat förtroendet för och tilliten till politik i allmänhet.

Att verka som folkvald politiker är att verka i en verksamhet som bygger på förtroende. Det förtroendet har Can Savran vad oss anbelangar förbrukat. Han borde därför ta konsekvenserna av den uppkomna situationen och ställa åtminstone sina uppdrag som ordförande i samhällsbyggnadsnämnden och vice ordförande i kommunstyrelsen till förfogande. Med andra ord, han bör avgå.

Sverre Launy (V) gruppledare för Vänsterpartiet i Åre kommun

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons