Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: V: Rehabilitering är en investering – inte en kostnad

Annons

All somatisk och psykiatrisk vård måste vara långsiktig, vilket innebär att förutom direkta vårdåtgärder ska även rehabiliterande insatser inkluderas.

Att satsa på rehabilitering är avgörande för den enskilda individens möjlighet till ett gott liv efter sjukdom eller skada, vilket har visat sig få goda hälsoekonomiska och ekonomiska effekter.

Därför måste målet vara att rutinmässigt upprätta individuella rehabiliteringsplaner som grundar sig på lika villkor för alla patienter med olika bakgrund och framtida behov. Det finns en stor mängd forskning som visar på goda effekter av optimala rehabiliterande insatser.

Rehabilitering omfattar många dimensioner som exempelvis medicinska, fysioterapeutiska, psykologiska och arbetsterapeutiska. Företagshälsovården är en viktig part som genom sin breda kompetens och erfarenhet av teamarbete har kunskap om att anpassa arbetsplatsen till den sjukes eller skadades förändrade förutsättningar.

Rehabilitering som inkluderar stöd i dagliga aktiviteter i och utanför arbetet ska vara lika föra alla oberoende av den privata ekonomin, ålder och kön.

För Region Jämtland Härjedalen är den ekonomiska situationen mycket ansträngd. Vänsterpartiet är väl medvetna om att det saknas ekonomiska resurser till vården, men ekonomiska sparkrav får inte väga tyngre än patientens behov och rättigheter.

I hälso- och sjukvårdslagen står att målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Tyvärr finns stora skillnader i tillgänglighet av vård och rehabilitering mellan stad och land, yngre och äldre, rika och fattiga, låginkomst- och höginkomsttagare och inte minst mellan kvinnor och män.

Under en längre tid har forskare presenterat populärvetenskapliga rapporter om ”Den ojämlika hälsan” som belyser vårdens ojämlika villkor som ger effekter på befolkningens hälsa. En god hälsa är en vinst för såväl den enskilde individen som samhällets målsättningar!

Vänsterpartiet vill synliggöra att på senaste hälso- och sjukvårdsnämndens möte togs beslut om hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan utan att bifalla vårt yrkande om att vården ska genomsyras av ett rehabiliterande synsätt.

Det framgår tydligt att det blågröna styret (C, M, KD, MP) inte beaktar medborgarnas rättigheter och att man endast ser vård som kortsiktiga insatser.

Deras argument till att yrkandet avslogs var att inspelet från V inkom för sent i processen. Argumentet är anmärkningsvärt eftersom grundmaterialet som de blågröna arbetat fram inte var tillgängligt i god tid för att ge inspel på material.

Naturligtvis finns en oro att demokratiska arbetsprocesser negligeras av det nuvarande styret i regionen. Att inte ha långsiktiga planer för att återanpassa den enskilde individen till ett fullgott liv i och utanför arbetet ökar risken för att ytterligare öka underskottet för hälso- och sjukvården i Region Jämtland Härjedalen. Vänsterpartiet är för en jämlik vård som inkluderar rehabilitering!

Marie Svensson (V) regionpolitiker

Elin Hoffner (V) regionpolitiker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons