Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vem ska betala för att utveckla turismen i Jämtland Härjedalen?

Besöksnäringens intressenter pekar ofta på vikten av samlad strategisk utveckling, men finansieringen av den ansträngningen är för närvarande oklar.

När jag nu kliver in i min nya roll som centrumledare på turismforskningscentret Etour vid Mittuniversitetet ställer jag därför frågan - finns det någon som vill betala?

Turismens landskap håller på att omskapas och samtidigt sker en omvandling i regioner runtom i Sverige där allt fler frågor drivs i folkvalda församlingar, via regionfullmäktige snarare än genom tjänstemän på länsstyrelser.

I flera av Sveriges regioner har därför regional utveckling och det närliggande området turismutveckling inneburit nya och ofta svåra överväganden; utveckling av vandringsleder ställs mot operation av höftleder.

I Jämtland Härjedalen pågår just nu en omdefiniering kring frågan ”vem gör vad?”. Kommunerna i regionen har backat från sina åtaganden om regional finansiering av Jämtland Härjedalen Turism, JHT, vilket innebär större förväntningar på andra finansiärer.

Region Jämtland Härjedalen, en av flera regioner som brottas med stora ekonomiska utmaningar, möter inte bortfallet från kommunerna utan flaggar i stället för en större osäkerhet kring sina fortsatta finansiella åtaganden.

De pengar som kommunerna sparar på att sluta finansiera JHT verkar heller inte komma respektive kommuns lokala satsningar till del, genom exempelvis turistbyråer och destinationsbolag. Snarare tvärtom.

Nu när alla pekar på alla i en slags finansiell Svarte Petter finns till slut bara besökaren kvar som inte befinner sig i rummet och därför inte kan argumentera för sin sak. Många pekar på de skatter och avgifter som tas ut av besökare på många håll i Europa och världen, men det finns en uppenbar risk i att en sådan utveckling försvagar besöksnäringen genom försämrad prisvärdhet.

JHT och Etour driver därför ett projekt som tittar på besöksnäringens roll för regional utveckling. För att skapa goda förutsättningar för en fortsatt stark turismutveckling behövs många aktörers samverkan:

Kommunerna måste ta sitt ansvar eftersom besöksnäringen spelar stor roll för lokal service, sysselsättning och tillväxt.

Regionen måste ta sitt ansvar att satsa på en redan stark näring som möter flera samhällsutmaningar och bidrar till att locka besökare, inflyttare och studenter.

Besökarna kan förväntas stå för en del av den fortsatta finansieringen genom användarrelaterade avgifter som spåravgifter och frivilliga medel via crowd funding.

Besöksnäringens aktörer måste bli (ännu) bättre på att påvisa vilken effekt fortsatta satsningar och investeringar i turism har.

Forskarna måste också delta i arbetet med att mäta och påtala turismens värden och bidra till att traditionella mätetal som antal gästnätter och sysselsättning kompletteras med mjukare värden kring hälsa, livsstil och attraktionsvärde.

Med andra ord - många kan förväntas bidra till att finansiera och utveckla hållbar turism. Men, vem gör vad och vem betalar?

Robert Pettersson, Centrumledare Turismforskningscentret Etour

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel