Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vilseledande om Storsjö Strand – utsikten är fortfarande hotad

Den 26 september avser kommunfullmäktige ta beslut om fortsatt byggande på Storsjö Strand. Men stämmer den positiva bild som presenterats av kommunen som lokala medier återgav efter kommunstyrelsens sammanträde?

Politiskt ja till ny byggetapp på stranden: "Nu fungerar utblickarna över sjön och fjällen" (10 september)

Har planen setts över så som politikerna utlovade i början av april? Så här skrev medierna:

”Med de ändringar som gjorts fungerar också utblickarna över Storsjön och fjällen utifrån det riksintresse som finns.” (Bosse Svensson citerad i ÖP).

LT skrev felaktigt att byggnaderna vid centralstationen har sänkts en våning. SVT skrev att höjden på en del hus har ändrats och visade planens enda bild på ny bebyggelse nedanför stationshuset.

Bilden är vilseledande eftersom bebyggelsen inte överensstämmer med planförslaget (vilket även anges i planens bildtext). Bilden visar inte den fyravåningsbyggnad som ska sträcka sig som en ”mur” längs spåren. En byggnad som kommer att begränsa utsikten över sjö och fjäll från Stora kyrkan och Österängsparken med en hel våning över stationshusets taknock.

Sanningen är att inga nämnvärda förändringar av planförslaget har skett utöver den lilla justeringen i läge och höjd av en byggnad vid Gränsgatan. Den förändringen skedde efter länsstyrelsens tidiga hot om överprövning av detaljplanen i den delen.

Kommunen har inte tagit hänsyn till länsstyrelsens synpunkter från senare samråd. Det finns ett skriftligt förtydligande till kommunen 10 maj där länsstyrelsen bland annat påminner om kommunens mål om fri utsikt över stationshuset i översiktsplanen 2009. Länsstyrelsen skriver att riksintresset nu riskerar att skadas.

Beskedet att länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens nya planförslag innebär inte att kommunen slipper ta sitt ansvar. Vill vi skada en miljö som gör Östersund unikt i hela landet?

Sanningen är kanske att inga alternativ till bebyggelseutformning har prövats under det halvår som har gått sen kritiken mot planen tog fart. Planförslaget strider inte bara mot kommunens egen översiktsplan. Att begränsa utsikten över stationshuset strider också mot målen i kommunens gestaltningsprogram 2013. Inga hållbara motiv för dessa avvikelser har redovisats.

Det finns fortfarande möjlighet att bibehålla viktiga utblickar och att skapa en god bebyggelsemiljö genom en omfördelning av husplaceringar och hushöjder inom planområdet och till den sista stora etappen av Storsjö Strand. Det kan ske utan att försämra ekonomin för Storsjö Strand.

Vi föreslår att kommunfullmäktige undantar kvarteret nedanför centralstationen om planen ska antas. Det skulle ge möjlighet att pröva andra långsiktigt goda alternativ och ge möjlighet till en samordning med planeringen av blivande strandpark och resecentrum vid centralstationen.

Gunnar Bäckman, Ove Hemmendorff, Lennart Köpsén, Sten Rentzhog, Harry Westermark

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel