Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vindkraft är inte förenligt med rennäring

Krokoms kommun står inför en omarbetning av vindbruksplanen då många faktorer, så som klimatet och vindkraftverkens storlek, har förändrats kraftigt de senaste tio åren. I detta arbete måste samernas och renskötselns rättigheter respekteras.

Det som inte har förändrats är renen som fortsatt är beroende av att ströva fritt, hitta rätt bete efter säsong och betesförhållanden, och att finna betesro där den befinner sig.

Renskötselområdet, Sápmi, står under starkt exploateringstryck genom vattenkraft, skogsbruk, turism och, i allt större skala, vindkraft. Utöver det ger en allt snabbare klimatförändring redan stora konsekvenser när det gäller bland annat tillgång till bete. Rennäringen påverkas starkt av detta och får svårare att bedrivas på traditionellt vis.

Forskningen bekräftar det som renskötarna alltid har sagt: renen undviker med stora marginaler vindkraftsindustrier pga. ljudet och vingarnas rörelse. Det betyder att inte bara det exploaterade området går förlorat som betesområde och flyttled, utan även stora arealer i dess anslutning.

Under vintertid blir vistelsen i industriområdet dessutom förenat med livsfara för både renen och renskötare på grund av iskast från vingarna. Plogade vägar inom området ger förändrade vandringsmönster som skapar en spridd och mer utsatt hjord, och som försvårar renskötarens arbete.

I Krokoms kommuns strategidokument ”Saemie strategije reeremen tjïelten” kan vi läsa: ”Det är av värde för Krokoms kommun att främja och utveckla det samiska språket och de samiska näringarna. Samernas rättigheter särskilt ska beaktas.”

Urfolk har enligt FN:s urfolksdeklaration UNDRIP, som Sverige antog 2007 rätt att inte bli utsatta för något som hotar att förstöra deras kultur. Man har rätt till ett fritt, informerat förhandssamtycke. Det betyder att samerna som urfolk ska få möjlighet att samtycka – eller neka – till en exploatering som sker på deras marker eller påverkar deras kultur.

Den senaste tidens domar så som Girjasdomen (jan 2020) och domen om Kappruet (nov 2020) stödjer sig på urfolks och rennäringens rättigheter. Region Jämtland Härjedalen har nyligen startat en utredning om hur en strategi för att identifiera och efterleva samers rättigheter ska se ut med avseende på UNDRIP. Detta mycket viktiga arbete kommer att påverka Krokoms kommun och i förlängningen även kommunens strategier, där vindbruksplanen är en.

Njaarke, Jovnevaerie och Jijnjevaerie samebyar samt föreningen Livskraft i Offerdal ser det som ett hoppfullt tecken att Krokoms kommun 3 december 2020 beslutade att säga upp arrendeavtalet med vindkraftsexploatörerna för att skydda rennäringen.

Vi ser fram emot att kommunen i framtida beslut rörande vindkraftsexploateringar, där omarbetningen av vindbruksplanen är en viktig del, i lika hög grad tar hänsyn till och respekterar samernas och rennäringens rättigheter i hela kommunen. Vi ser också positivt på att Krokoms politiker är intresserade av att lära sig mer om renskötseln och samebyarnas villkor.

Daana Fjällberg och Per Nilsson, Njaarke sameby

Kjell-Ove Klemensson, Jovnevaerie sameby

Inger-Helene Gråik, Jijnjevaerie sameby

Henrik Ling, Livskraft i Offerdal

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel