Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Vision: Ge äldreomsorgens chefer stöd att hantera krisen

 
Coronaviruset
Visa alla artiklar

Obalansen mellan krav och resurser i äldreomsorgen och chefers bristande förutsättningar har länge varit kända. Under pandemin har detta fått allvarliga konsekvenser.

Nu uppmanar Vision sina chefsmedlemmar i Östersunds kommun att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om det saknas möjligheter att utföra dem.

De verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen är hårt pressade av de äldres behov, anhörigas krav och personalens intressen. Under pandemin har arbetet för att förhindra smittspridning hamnat i fokus.

I en enkät som 570 chefer inom kommunalt driven äldreomsorg har besvarat säger närmare fyra av fem att de känner oro för att personalen ska smittas. Knappt hälften av cheferna anser att den skyddsutrustning som finns är tillräcklig för att fullt ut förebygga smitta av covid-19.

Närmare en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till överordnad chef. Arbetsmiljöuppgifter handlar till exempel om att göra riskbedömningar av arbetsmoment och skaffa fram skyddsutrustning.

Vision uppmanar våra chefsmedlemmar att returnera arbetsmiljöuppgifterna om resurser eller befogenheter saknas. Den överordnade chefen är i sin tur skyldig att larma uppåt i organisationen för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kunna genomföras fullt ut på arbetsplatsen.

Vi vet sedan länge att omsorgschefer har betydligt fler medarbetare per chef jämfört med chefer i andra branscher. Det är inte ovanligt med 45 direktrapporterande medarbetare. Flera citat i Visions enkät pekar på svårigheten att räcka till, en chef skriver; ”Är du orolig prata med din chef". Har man 59 personal som alla är jätteoroliga, var tar jag vägen själv?”

Vision har i samarbete med forskaren Klara Regnö visat hur personalgruppers storlek påverkar såväl verksamhetens kvalitet som medarbetarnas hälsa. Allt för många medarbetare per chef minskar engagemang och arbetstillfredsställelse samt leder till ökat missnöjde med arbetsmiljön, ökad sjukfrånvaro och därmed större personalomsättning. Detta kan antas vara en starkt bidragande orsak till smittspridning av covid-19.

Trots att både enskilda kommuner och SKR uttalat hur viktiga cheferna är för att skapa god verksamhet med bra arbetsmiljö, kan Vision i dag endast se marginella eller inga positiva förändringar för att förbättra chefers förutsättningar. I Arbetsmiljöverkets stora tillsyn av äldreomsorgen år 2017–2019 ställdes krav på förbättrade åtgärder i arbetsmiljön inom hemtjänst och på äldreboenden i hela 87 procent av inspektionerna.

Vision uppmanar Östersunds kommun att ge chefer reella förutsättningar att leda sin personal och skapa en trygg arbetsmiljö. Det handlar om stödresurser till chefer i form av administration, IT och HR.

På längre sikt bör även antalet medarbetare per chef minska så att personalgrupperna blir rimligt stora.

När chefer har förutsättningar att leda blir äldreomsorgen mer attraktiv att jobba i och vi skapar en bättre verksamhet för dem som är i behov av äldreomsorgens stöd och skydd. Vision bidrar gärna i arbetet.

Elisabeth Larsson, ordförande Vision Östersundsavdelningen

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel