Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

DEBATT: Vision: Så blir Region JH en mer attraktiv arbetsgivare

Annons

I dag 7 maj samlas hundratals fackliga företrädare för Vision i Åre för att diskutera hur våra arbetsplatser i regionen kan mer attraktiva. Det råder stor brist på viktiga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och tandvården, vilket i slutänden riskerar att drabbar patienterna.

Två yrkesgrupper som det råder brist på här i Region Jämtland och Härjedalen är medicinska sekreterare och tandsköterskor. Många förväntas gå i pension och antalet nyutbildade täcker inte upp för behoven. Arbetsförmedlingen bedömer att bristen kommer att hålla i sig de kommande fem åren, såväl för medicinska sekreterare som för tandsköterskor.

Detta är ett stort problem som i slutänden riskerar att drabba patienterna i form av längre väntetider för att träffa en läkare eller tandläkare. Utan rätt bemanning är det svårt att få verksamheten att fungera.

Tandsköterskor stöttar tandvårdsrädda, ger barn ett första tryggt möte med tandvården eller gör avancerade uppgifter på delegation av en tandläkare.

Medicinska sekreterare är administrativa proffs och nyckelpersoner för att hålla ihop vårdkedjan. De kan också avlasta läkare och sjuksköterskor i deras administrativa uppgifter och frigöra viktig tid så att patientnära yrkesgrupper kan ägna sig åt patienterna.

För att locka unga medarbetare att jobba som medicinska sekreterare och tandsköterskor måste arbetsgivarna satsa på bra löner och moderna yrkesvillkor.

Vision föreslår fem åtgärder:

• Lönespridningen måste öka. Det måste gå att göra en lönekarriär i takt med att man blir skickligare och mer erfaren i yrket. Så ser det inte ut idag, skillnaden mellan en nyutexaminerad medarbetare och en erfaren är mycket liten.

• Moderna villkor som gör det lättare att kombinera yrkesliv och privatliv. Det kan till exempel handla om att ha möjlighet att arbeta hemifrån.

• Satsa på kompetensutveckling inom exempelvis IT. Medicinska sekreterare och tandsköterskor behöver jobba inom många olika system och ständigt hålla sig a jour med utvecklingen för att kunna göra sitt jobb.

• Prioritera arbetet för inkluderande arbetsplatser. Olika bakgrund, livsstil och funktionsvariationer ökar perspektiven och förståelsen för andra människor, och måste värderas högre.

• Ge chefer förutsättningar att leda mångfald. Se över antalet medarbetare så att chefer har tid att vara närvarande och jobba förebyggande på det sätt som Diskrimineringslagens kräver.

Det är ytterst ett ansvar för våra politiker här i länet att se till att välfärden är en attraktiv arbetsplats med bra löner och moderna arbetsvillkor. Vi i Vision förväntar oss att våra politiker tar sitt arbetsgivaransvar för ett mänskligare arbetsliv, och vi bidrar gärna i arbetet.

Gunvi Dahlström, ordförande Vision Region Jämtland Härjedalen

Maritha Söderström, tandsköterska Folktandvården

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel
Annons