Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Det behövs en nationell samling för polisyrket

Annons

Polisen har i många år haft en situation där mängdbrott läggs på hög. De senaste åren har problemen eskalerat. Nu har preliminära siffror för 2016 redovisat och trenden är fortfarande dyster.

I region Nord, som Jämtland tillhör, är det betydligt färre ärenden som lämnats över till åklagare jämfört med för ett par år sedan.

För att stärka poliskåren måste den statusen och villkoren förbättras. Skickliga, engagerade och inte minst erfarna poliser är en nyckelfaktor en effektivare utredningsverksamhet.

Men en kaotisk omorganisation i kombination med alltför låga löner har lett till att poliskåren dräneras på erfarenhet och kompetens.

Att stärka polisyrkets status och attraktionskraft har därför i allra högsta grad blivit ett riksintresse. Regeringen och inrikesminister Anders Ygeman (S) måste snarast ta initiativ till en nationell samling där regering, arbetsgivare och fack gemensamt ta fram strategier för att stärka svensk poliskår.

En nationell samling bör bland annat ta upp följande frågor:

Uppvärdera polisyrket. Kompetenstappet måste minska och fler måste vilja bli poliser. Just nu pågår löneförhandlingar mellan polismyndigheten och Polisförbundet. Vi har en samsyn med arbetsgivaren kring att nuvarande budget inte räcker till för att uppvärdera polisyrket tillräckligt. Nu krävs att regeringen ger de förutsättningar som krävs för att polisyrket ska uppvärderas.

Öka karriärmöjligheterna. Att vara polis är ett komplext och svårt arbete som kräver ständig utveckling. De som vill utvecklas i sina yrkesroller ska kunna göra karriär utan att nödvändigtvis bli chef. Ökade möjligheter att specialisera sig och förkovra sig i yrket ska också återspeglas på lönenivåerna

Utveckla chefsstödet. De som väljer att ta en chefsposition inom polisen måste få ett tydligt mandat och professionellt stöd. Det handlar om kompetensutveckling, administrativt stöd, nätverk och att cheferna måste få mer tid att arbeta nära sina medarbetare i det vardagliga arbetet.

Satsa på forskning och utveckling. Framtidens polis står inför en komplex och svårhanterlig omvärld. Den högskoleutbildning för poliser som ligger på regeringens bord är ett steg på vägen för att uppvärdera polisyrket. Den måste stärkas med forskning.

Att utveckla svensk polis är en nödvändig framtidsinvestering för det tryggare samhälle som medborgarna har rätt att kräva och för att tilltron till det gemensamma samhällsbygget ska upprätthållas.

Lena Nitz

ordförande Polisförbundet

Torgny Olofsson

ordförande i polisregion Nord

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons