Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Flygskatten ett hårt slag mot näringsliv och besöksnäring

Annons

När flyget växer krävs det självklart också satsningar för att få ned utsläppen. Flyget ingår redan i EU:s handelssystem för utsläppsrätter och i höst ska ett globalt utsläppshandelssystem diskuteras och beslutas om i FN.

Utvecklingen går åt rätt håll. Under 2015 hade inrikesflyget 10 procent fler passagerare än under 2008. Samtidigt var bränsleanvändningen 13 procent lägre, och inrikesflygets andel av de totala koldioxidutsläppen är nu under 1 procent.

Vi hävdar att en flygskatt är fel väg att gå, då det i stället krävs ytterligare insatser för att stimulera det egna valet och ansvarstagandet.

Vår region behöver god tillgänglighet inom alla trafikslag. Varje dag flyger 1 200 människor till eller från Jämtland Härjedalen.

Näringslivet är beroende av flyget för att nå viktiga marknader, och flyget är avgörande för besöksnäringen, en verklig basnäring som fortsätter att skapa tillväxt.

Enligt beräkningar som bygger på en rapport av analysföretaget WSP, skulle en flygskatt för regionen innebära över 100 förlorade jobb, 60 miljoner kronor i förlorad tillväxt och en direkt skatt på företagen på 50 miljoner.

Utöver den direkta ekonomiska effekten i form av skatt och tillväxt, slår en flygskatt hårt mot den viktiga besöksnäringen.

Med våra avstånd till de stora marknaderna skulle regionen drabbas extra hårt av en flygskatt, då avsaknaden av annan infrastruktur innebär att flyget ofta är vårt enda alternativ när vi ska resa.

Tillgänglighet med flyg är en bas för regionen och får inte försämras, den måste förbättras.

Flygskattens effekter är verklighet i Norge. Nyligen meddelade styrelsen för Rygge Flygplats att man lägger ner den kommersiella flygtrafiken från 1 november i år. Anledningen är den flygskatt som den norska regeringen beslutat om.

Utöver en försämrad tillgänglighet kommer 1 000 personer att förlora sina jobb. Samma sak riskerar att hända i Sverige.

Mer behöver göras, och lösningen på miljöutmaningarna inom flyget är innovation och starkare incitament för att göra medvetna val, inte en skatt.

Regeringen bör fokusera på en nationell flygstrategi som säkerställer jobb och god tillgänglighet i hela Sverige.

Ett ökat fokus på ny teknik och nya material samt en övergång till biobränsle som kan utvinnas ur svensk skogsråvara. Satsningar som skapar jobb och exportmöjligheter.

Målet bör även vara globala styrmedel och gemensamma regelverk för att driva på arbetet.

Med en god tillgänglighet och infrastruktur kan vi behålla företag och locka talanger, investeringar, besökare och arbetstillfällen till regionen.

En svensk flygskatt som inte tydligt stimulerar det förändringsarbete och det ändrade beteende som vi redan ser, riskerar allt detta. Det blir en besöksskatt på en region med tuffa utmaningar och långa avstånd.

Vi uppmanar länets förtroendevalda på alla nivåer att agera i denna viktiga fråga. Visionen för Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. En viktig förutsättning för det är goda kommunikationer!

Bob Persson, styrelseordförande AB Persson Invest, Anders Ericsson, vd Jämtkraft AB, Katarina Nyberg Finn, regionchef Handelskammaren Mittsverige, Mats Forslund, vd Jämtland Härjedalen Turism, Mats Svensson, styrelseordförande Holiday Club Sports & Spa Hotels AB

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons