Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: MP och S: Skolans utmaningar möter vi gemensamt

I dag träffas skolföreträdare från hela länet i Östersund. Det är ett arbetsmöte inriktat på konkreta resultat.

Annons

Regeringen har gjort viktiga investeringar i skolan. Vi har bidragit med ekonomiska medel så att skolhuvudmännen fått möjlighet att anställa fler, framför allt i de tidiga åren.

I en situation med brist på legitimerade och behöriga lärare har skolans personaltäthet, bland annat med fler pedagoger, ändå kunnat öka.

Vi har genomfört särskilda insatser för att höja lärares löner och det har inte examinerats så många lärare sedan början på 1980-talet.

Generellt över landet minskar barngrupperna nu i förskola och fritidshem. Vi bygger också upp ett stort utvecklingsprogram för elevhälsa och specialpedagogik, bland annat för att få fler speciallärare och tillgång till fler specialpedagogiska verktyg hos varje lärare.

För Östersunds kommun har den nationella satsningen på fritidshemmen och lågstadiesatsningen inneburit 13,1 nya miljoner årligen. Samtidigt som att vi med dessa pengar anställt mer personal så har vi också minskat klasstorlekarna så att 22 elever är riktvärdet.

I Östersund genomför vi nu också den största satsningen förskola och skola någonsin i kommunen. Under de närmsta tio åren kommer vi att satsa över 1 miljard på att skapa moderna, ändamålsenliga och attraktiva lokaler som utifrån pedagogik och hållbarhet driver elevernas utveckling.

Vi tror att detta är den bästa framtidsinvestering vi överhuvudtaget kan göra.

Bra skolresultat kommer bara genom hårt arbete. Vår gemensamma uppgift är att bygga de bästa förutsättningarna för det arbetet. Det sker inte över en natt, men varje steg vi tar kan betyda mycket för en enskild elev.

Nyligen kom ny nationell statistik över niornas behörighet till gymnasiet. Om vi bortser från den grupp nyanlända elever som fått mycket kort tid i svensk skola, går resultaten åt rätt håll och en större andel når kunskapskraven och behörighet till gymnasiet.

Det här är inget någon regering kan ta åt sig äran för, det är en arbetsseger för lärare, rektorer och elever. Men fortfarande är det allt för många som lämnar grundskolan utan tillräckliga betyg för att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Därför måste vårt hårda arbete fortsätta. Alla elever har rätt till en utbildning som ger var och en möjlighet att nå sin fulla potential. Eleven som är nyanländ ska få en bra start.

Ingen ska utsättas för mobbning, alla ska kunna fokusera på skolarbetet när de är i skolan. Behöver man extra stöd ska man få det i tid, oavsett om man fått en diagnos eller inte.

Vi är inte där i dag. Och det kostar, mänskligt och samhällsekonomiskt. Därför är det vår uppgift att tillsammans arbeta för att få en skola som lever upp till allt detta.

I dag träffas politiker från olika partier, representanter för stat och kommun, företrädare som ibland möts i det offentliga samtalet och som ofta har olika perspektiv och åsikter. Men just i dag handlar det om vårt gemensamma arbete för en ännu bättre skola för alla.

Gustav Fridolin (MP)

utbildningsminister

AnnSofie Andersson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Östersund

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons