Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Så vill Socialdemokraterna minska klyftorna i skolan

Annons

Den svenska skolan har blivit bättre. I den senaste internationella kunskapsmätningen Pisa har svenska elever förbättrat sina resultat i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Även om det är långt kvar till de nivåer som svenska elever presterade på i början av 2000-talet, ligger Sverige återigen antingen över eller på genomsnittet i OECD i samtliga ämnen.

Det som däremot är på väg åt fel håll är jämlikheten i skolan. I dag ökar klyftorna mellan såväl elever som mellan skolor.

Föräldrars utbildningsnivå, hur många böcker som står i bokhyllan där hemma, eller om en elev har en lugn vrå att läsa läxorna i, ökar i betydelse för vilka möjligheter eleven har att nå goda kunskaper. Även vilken skola eleven går på har ökat kraftigt i betydelse för kunskapsresultaten. Så kan vi inte ha det.

Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen lämnas efter, men inte heller hålls tillbaka. Regeringen genomför därför satsningar för att stärka upp de skolor som har tuffast förutsättningar och riktar karriärtjänster för rektorer och lärare på skolor i utsatta områden. Det är viktiga insatser, men vi socialdemokrater menar att det krävs ännu mer.

En anledning till att ojämlikheten har brett ut sig i skolan är att Sverige har världens mest marknadsstyrda utbildningssystem. Skolvalet, så som det är organiserat i dag, gör att resursstarka familjer i hög grad kan välja bort de skolor där resurssvaga barn går.

Samtidigt har vinstdrivande friskolor drivkrafter att försöka locka till sig resursstarka elever, eftersom dessa sällan är i behov av några kostsamma stödinsatser som riskerar att sänka vinstmarginalen.

Tillsammans har detta spätt på segregationen i skolan.

Som socialdemokrater menar vi att det finns ett egenvärde i att elever med olika bakgrund och förutsättningar möts i skolan. Men vi bekymras även över en utveckling där segregationen i skolan riskerar att spilla över i skilda förutsättningar för elever på olika skolor att nå goda kunskaper.

Skolor med tuffa förutsättningar kan exempelvis ha svårare att rekrytera och behålla skickliga lärare, vilket gör att likvärdigheten försämras i skolsystemet.

Skolan är ett område som förtjänar breda överenskommelser och långsiktiga spelregler. Därför förhandlar den socialdemokratiska ledda regeringen gärna med de övriga partierna om de här frågorna.

Våra utgångspunkter är emellertid tydliga. Skolan ska vara en mötesplats för elever med olika bakgrund, och de aktörer som får samhällets förtroende att bedriva utbildning ska göra det med kvalitet som ledstjärna – inte vinst.

Så skapar vi en jämlik skola med fokus på kunskap och bildning.

Anna Ekström (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister

Anna-Caren Sätherberg (S)

riksdagsledamot, ordförande S i Jämtlands län

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons