Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: Vår gemensamma fibersatsning skapar en levande landsbygd

/

Annons

Vi ser ett glädjande stort engagemang för fiberutbyggnaden i Åre. Många ser samhällsvinsten i en levande landsbygd, där människor kan stanna kvar och utvecklas.

Med snabb infrastruktur kan medborgarna nå framtidens e-hälsolösningar och arbeta på distans. Det skapar livskvalitet.

De flesta har varit positiva till vår gemensamma fibersatsning, men det finns även de som har frågor. Däribland Hans Åberg, som lyfte sex punkter:

Debatt: Bredband i Åre - gör om, gör rätt! (27 januari)

"1. Genomföra informationsträffar i samtliga stödberättigade områden och belysa den långsiktiga innebörden, ur såväl den enskildes, fastighetsägarens, företagarens som kommunens perspektiv."

Flera kommuner i länet och IP-Only har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan tagit fram studiecirklar för datorovana medborgare. IP-Only har informationsträffar med berörda villaägare. Åre kommun ska öka informationen till kommuninvånarna om betydelsen av bredband.

"2. Omarbeta bredbandsstrategin så att den tydligt lägger fast att samtliga fastigheter i hela kommunen, såväl fastboende som fritidsboende, ska omfattas av och erbjudas anslutning till fiberinfrastrukturen i Åre kommun."

Vid försäljningen av Jämtkrafts kanalisation tecknades ett avtal mellan Jämtkraft och IP-Only. Avtalet säkerställer att i princip alla fastigheter i kommunen erbjuds bredband. IP-Only siktar högre än regeringens mål på 95 procent och planerar för att erbjuda fiberanslutning till samtliga fastboende inom kommunen till och med 2020. Det planeras även för hastigheter om 1 Gbit/sekund, tio gånger snabbare än regeringens bredbandsmål för 2020.

"3. Kommunen bör upprätta en handlingsplan och förankra med IP-Only hur utbyggnad av fiber i hela kommunen ska uppnås."

Kommunen har löpande avstämningsmöten med lokala representanter för IP-Only där vi gemensamt går igenom utbyggnadsplaner. Det IP-Only har lovat i planen har uppfyllts. Åre kommun och IP-Only ska träffas vid betydligt fler tillfällen för att synkronisera kommunens önskemål med utbyggnadsplanerna.

"4. Garantera att samtliga fastigheter i kommunen kan erbjudas fiberanslutning inom den tidsram som finns för att få stöd för bredbandsutbyggnad inom bidragsberättigade områden."

Ett avtal finns för detta och avstämningsmöten ska genomföras framöver för att säkerställa att det fullföljs.

"5. Se till att intentionerna i bredbandspolicy och handlingsplan förverkligas inom satta tidsramar genom samverkan mellan kommunen och IP-Only."

Avtalet har en tidsram för när detta ska vara genomfört: år 2020. Kommunen och IP-Only har kontinuerliga avstämningar för att försäkra sig om att planen håller.

"6. Se till att projektet genomförs i full transparens genom protokollförd redovisning av status på samtliga kommunstyrelsemöten fram till dess att målen uppfyllts."

IP-Only fortsätter att redovisa via kommunstyrelse och kommunfullmäktigemöten om hur utbyggnaden fortskrider.

Vi ser emot en fortsatt god dialog hur vi – kommunen, medborgarna, privata aktörer – tillsammans kan skapa ett digitalt samhälle där alla inkluderas. Det är bara när vi arbetar tillsammans som vi kan lyckas med det.

Peter Bergman (S)

kommunstyrelsens ordförande

Håkan Lundgren

stadsnätschef Jämtland, IP-Only

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons