Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringens politik stärker välfärdens kärnverksamhet

Det dystra ekonomiska världsläget har nu på allvar nått Sverige och Jämtland. En ökande arbetslöshet är särskilt besvärande. Ingen lokal sedelpress kan lösa ett globalt problem. Därför bör välriktade insatser förenas med en ansvarstagande finanspolitik.

Annons

Statistik från februari visar att antalet inskrivna vid arbetsförmedlingen i länet når 8,1 procent. Strömsund och Bräcke är särskilt drabbade med 13,3 procent och 10,1 procent, respektive räknat i öppet arbetslösa och personer i åtgärdsprogram. Samma siffra för Östersunds kommun visar på 7,9 procent. I kölvattnet av den globala krisen väntas arbetslösheten i vårt län bli värre innan det blir bättre.

sedelpress kan lösa ett globalt problem. Därför bör välriktade insatser förenas med en ansvarstagande finanspolitik.

Finansministerns nyligen presenterade vårproposition ger Jämtland förutsättningar att möta krisen och långsiktigt stärka länets välfärd och arbetsmarknad. Strömsunds, Bräckes och Östersunds kommuner kommer att få ett tillskott om 7 Mkr, 4 Mkr och cirka 31 Mkr, respektive för att undvika personalnedskärningar och stå starkare under 2010.

Fram till 2012 innehåller regeringens tillskott totalt 233 Mkr till Jämtlands läns kommuner och landsting. Så värnar vi välfärdens kärna – skolan, äldreomsorgen och sjukvården – även i svåra tider.

arbetslinjen. I sin helhet innehåller vårpropositionen ytterligare 10 miljarder kronor för att stärka aktiva arbetsmarknadsinsatser under 2009. I Jämtland kommer omställningsprogram att ta sig i uttryck genom fler coacher, fler arbetsförmedlare, praktikplatser och utbildning, samt kraftigt stöd till långtidsarbetslösa genom jobb- och utvecklingsgarantin.

Det är viktigt att poängtera att vårpropositionen kompletterar alliansregeringens tidigare initiativ som innefattar infrastrukturs-, utbildnings- och välfärdssatsningar. Sammantaget uppgår detta till 45 miljarder kronor under 2009.

politik stärker välfärdens kärnverksamhet i kommuner och landsting, riktar aktiva insatser mot arbetsmarknaden, samtidigt som den tar ansvar för Sveriges statsfinanser. Därför har Sverige goda förutsättningar att gå starkt ur krisen.


riksdagsledamot (M)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons