Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det behövs mer statliga pengar till vården

Nils Eriksson gör en bra beskrivning av landstingets roll och betydelsen av en hälso- och sjukvård med god kvalitet hela länet. Nils uttrycker samtidigt en oro över konsekvenserna av ändrade ersättningsregler till hälsocentralerna.

Det är just för att uppfylla de viktiga mål som Nils Eriksson belyser som vi, i landstingets politiska majoritet, har beslutat att göra förändringar i ersättningssystemet.

Vi i majoritetspartierna är måna om att det finns bra vård i de glesare delarna av vårt län. Därför ska vårdgivare som har patienter ute i länets glesa områden ha mer ersättning per patient än de som finns i Östersund eller dess närhet. Grunden för den ersättning som ska betalas ut av landstinget ska ta hänsyn till faktiska omständigheter, såsom ålder, boendeort och riskfaktorer för ohälsa. Alla aktörer ska veta vad som gäller och samma regler ska gälla för privata som offentliga vårdgivare.

Efter tre år med nuvarande ersättningssystem ser vi att det inte till alla delar har fungerat som det var tänkt och därför föreslår vi förändringar. Det övergripande målet för oss är att primärvården i Jämtlands län ska vara hälsofrämjande, behovsstyrd och jämlik.

Men, det säger sig självt att det innebär en del svårigheter när riksdagen beslutar att tvinga in alla landsting med så skilda förutsättningar i en lagstiftning som reglerar primärvården på detaljnivå. Vårt län är det mest glesbefolkade i hela Sverige och här gäller samma lagstiftning som i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Totalt sett befinner sig Jämtlands län i en situation där behovet hos befolkningen av hälso- och sjukvård är större än vad pengarna räcker till, och landstinget går med stora underskott. Chefer och personal inom landstinget är återhållsamma med utgifter och kostnadsutvecklingen är bland den lägsta i landet.

Det pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för att på några års sikt uppnå en hållbar ekonomi i balans. Vi vet att det inte räcker, det behöver också tillföras statliga pengar till vården. För att uppnå det krävs att vi byter regering och att vi byter politik i Sverige.

Harriet Jorderud (S)

Anna Hildebrand (MP)

Mona-Lisa Norrman (V)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel