Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det här vill partierna med skolan

Huvuddragen i de åtta riksdagspartiernas skolpolitik ser ut så här.

Annons

Socialdemokraterna:

• Mindre klasser – fler lärare och speciallärare. Två miljarder kronor ska gå till att mindre klasser från förskoleklass till årskurs 3. Fem barn mindre per klass.

• Obligatorisk sommarskola för elever i årskurs 6–9 som inte når målen.

• Obligatorisk gymnasieskola.

• Lärare ska ha systematisk kompetensutveckling, tid att bedriva och utveckla undervisningen och karriärutveckling.

• Betyg från årskurs 6.

• Nationella prov ska rättas av utomstående.

• Friskolor. Skärpta kvalitetskrav, så personaltätheten inte är väsentligt lägre i friskolor. Stoppa riskkapitalbolag. Krav på att en friskola måste finnas kvar i minst tio år.

• Avskaffa läx-rut. Ideella föreningar ska ha läxläsning med elever.

• Avlasta lärare adminstrativa uppgifter

Miljöpartiet:

• Ordinationsrätt för lärare att besluta om särskilt stöd för elever.

• Satsa på förskoleklasserna. Tydligare uppdrag för skolformen förskoleklass som riktas till sexåringarna, så att den blir bron mellan förskola och grundskola.

• Läsa-, skriva- och räknagaranti i trean. Genom rätt till bland annat extralektioner, läxhjälp, specialpedagog.

• Högre löner till lärare.

• Kultur- och musikskola för alla elever

Vänstern:

• Förstatliga skolan.

• Anställ 6 000 nya lärare.

• Helst inga betyg alls, förutom ett intyg efter nian om genomgången grundskola.

• Friskolor ska inte få drivas som aktiebolag, eftersom driftsformen syftar till vinst. På sikt ska friskolesystemet avvecklas.

Alliansens gemensamma skolförslag

• Tioårig grundskola med skolstart från sex år. Skolformen förskoleklass som är frivillig för sexåringar tas bort.

• Förlängd skolplikt ett år för elever som inte når gymnasiebehörighet.

• Obligatorisk sommarskola. För elever i åttan och nian som inte nått kunskapsmålen.

• Betyg från klass fyra.

• Kunna läsa i ettan. Nytt kunskapsmål som ska ge tidigare larm om läs- och skrivsvårigheter.

Dessutom vill Folkpartiet:

• Förstatliga skolan.

• Mindre klasser, fler lärare och speciallärare i lågstadiet.

• Rätt till obligatorisk läxläsning vid behov.

• Minska lärarnas administration.

• Inför central rättning av nationella prov.

Kristdemokraterna:

• Ideellt engagemang ska kunna synas i betyget.

• Flexibel skolstart med intag både höst och vår.

• Elevhälsogaranti med rätt till elevhälsovård samma dag.

Sverigedemokraterna

• Återförstatligande av skolan.

• Tioårig grundskola.

• Betyg från årskurs 4.

• Bättre skolmat.

• Fler vuxna i skolan.