Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det här vill politikerna i Östersunds kommun

Östersund är en rik kommun, och det finns därmed goda möjligheter för styrande politiker att driva igenom sina visioner till verklighet.
För ÖP berättar den gångna mandatperiodens styrande partier – S, MP, V och C – och största oppositionspartiet M om sina valmanifest och viktigaste sakfrågor.

Annons

AnnSofie Andersson, ni inom S pratar mycket om tillväxt och handel, medan M i Östersund pratar mer om välfärd. Ligger S i Östersund längre till höger ideologiskt än vad M i Östersund gör?

– Absolut inte. Det är inte svårare än så att vi måste få folk i jobb. Det är där vi skapar pengar för att satsa på vård, skola och omsorg, säger kommunalrådet AnnSofie Andersson (S).

Men kan politiken skapa jobb?

– Vi kan skapa förutsättningar för nya jobb och fler jobb. Till exempel genom att satsa på vuxenutbildningar. Mer utbildning ger mer jobb och därmed mer resurser till vård och skola och därmed också mer jobb där, säger Andersson och tillägger att det under de senaste fyra åren är fler i kommunen som är behöriga till att söka gymnasiet.

– Vår siffra är bättre än rikssnittet. Det är långt ifrån bra, men det går i rätt riktning.

Först tillät ni att barngrupperna i förskolan tillfälligt skulle få ha 19 barn, och ni ville också riva Mosippans förskola i och med den tänkta Lillängeutbyggnaden. Nu säger ni att ni vill sänka barngrupperna till 17 barn och att Mosippan ska vara kvar. Hur ska ni ha det?

– Efterfrågan på platser i barnomsorgen är stor, och var stor i våras. Det fanns fristående förskolor som hade sökt att få öppna platser, men det fanns 50 platser som de aldrig öppnade. Det var oförutsett och vi fick laga efter läge. Endera att de som står i kö inte får plats, vilket hade gjort att inte följt lagen, om vi inte gett en plats inom fyra månader. Eller att ge dem en plats i 19-grupper under en begränsad period.

Och med Mosippan?

– I och med att det inte blev något med ”betongen” kan Mosippan vara kvar, och det har vi beslutat i fullmäktige. Det vi i S var rädda för var att om handelsområdet blivit av hade Mosippan blivit en dålig förskolemiljö för barnen. Det är inte så att vi har ändrat oss.

Vilken är er viktigaste valfråga?

– Vi har sagt att det är jobben, för att klara välfärden.

I Moderaternas valmanifest finns en mängd satsningar, varav många på välfärden. Bland annat vill M få ett slut på besparingarna inom skolan och förskolan, slopa delade turer för personal inom äldreomsorgen och återinföra fältarbetsgruppen.

Det är många fina löften, men har ni ekonomisk backning för det här?

– Vi har backning för varenda sak. Det vore förmätet av mig att lova det här annars, säger oppositionsrådet Pär Jönsson (M) som påpekar att Östersunds kommun är en av Sveriges rikaste kommuner och har råd med mer pengar till välfärden.

Är det här löften ni ger bara för att locka S-väljare?

– Vallöften är något vi vill jobba för att genomföra. Vi kommer självklart att slåss för det här.

Det låter som att ni moderater i Östersund är mer vänster än vad S i kommunen är?

– Nya Moderaterna är en omgörning på allvar. Vi är besjälade av välfärdsfrågorna. Det är inget tomt prat för vi har lagt förslag och motioner i frågorna, bland annat om utökade öppettider på fritidsgårdarna. Jag lovar inget kulturhus eller konsertsal, det kan bli aktuellt när vi har klarat av välfärden.

Ni sa nej till förslagen om arenan, Lillänge och kulturhus vid biblioteket. Säger ni nej till allt?

– Vi säger nej till det som inte är välfärdssatsningar. Vi tycker att det är felaktiga prioriteringar.

Vilken är M:s viktigaste fråga i Östersund?

– Alla partier säger säkert mindre barngrupper, det gör vi också. Men om vi måste välja tar vi hellre bort delade turer inom äldreomsorgen.

Christina Hedin är toppnamn för Vänsterpartiet i kommunen, och svarar kort och koncist på frågan om vilken som är V i Östersunds viktigaste valfråga.

– Det är tre saker som vi lyfter upp: minskade barngrupper i förskolan, ökat stöd till elever med särskilda behov i skolan och billigare kollektivtrafik för Stadsbussarna och Länstrafiken.

När det gäller Centerpartiet i Östersund lyfter de i sitt valmanifest fram landsbygden, klimatpolitiken och företagandet.

– Vi vill att Östersund ska bli ”Sveriges modernaste landsbygd”, säger Carina Asplund.

Bland annat vill C bygga ut bredband i hela kommunen och marknadsföra Östersunds landsbygd för unga familjer, som kan välja bort storstadsområdena. Dessutom vill C införa gratis länstrafikkort för unga mellan 12 och 19 år.

För klimatet vill man satsa på solceller på kommunens fastigheter, laddstolpar för elbilar i hela kommunen och skapa en biogasstrategi för kommunen, se om det går att bygga en egen biogasanläggning.

Dessutom vill man skapa ett mer företagsvänligt klimat, bland annat genom utökad dialog mellan kommunen och företagen.

– Kommunens tillväxtenhet, med chef Johan Redhe, har redan börjat med företagarmöten och det är jättebra. Att företagen där kan berätta om hur det ska bli bättre.

Miljöpartiets hjärtefråga är givetvis miljön.

Vad har ni gjort för miljön under de fyra åren i majoritet, Karin Thomasson (MP)?

– MP har till exempel en ledamot i Östersundshems styrelse, där vi jobbar för miljövänligt byggande. Vi puffar också på i besluten om cykelvägar, lånecyklar och Green Highway. VI har ett bra miljöarbete i kommunen, men vi kan bli bättre.

Bland annat vill MP att andelen ekologisk mat i de offentliga köken ska bli 50 procent. I dag ligger målet på 25 procent, något som kommunen inte når upp till. MP vill också att de kommunala upphandlingarna ska kunna stimulera lokalproducerat och ekologiskt mer än i dag.

Partiet vill också underlätta arbetspendling med buss i Östersund och införa gratis kollektivtrafik för dem upp till 19 år.

– Vi vill ha ett levande centrum och skapa gröna ytor, som stadsodling och gröna tak.

MP vill – precis som alla andra – minska barngrupperna i förskolan, men lyfter också upp ungdomsfrågan. Man vill bland annat att det ska bli lättare för unga att komma i kontakt med kommunen, med frågor om skolan och fritiden eller annat.

– Att det ska kunna finnas en ungdomslots, ungefär som att det i dag finns en företagslots, säger Thomasson.

Hon tycker att det är viktigt att ungdomar, alla ungdomar, trivs i Östersund. MP vill därför att kommunen blir hbtq-certifierad, med början i skolan.

– Östersund ska vara en öppen och välkomnande kommun, säger Thomasson.