Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Det nya idéprogrammet ska inte sära ut och skapa ett smalare parti

Det förslag till idéprogram för Centerpartiet som nu diskuteras rymmer en hel del som knyter an till våra rötter och till kärnan i partiet – hållbarhet, globalt ansvar, decentralisering, en stark tilltro till den enskildes för­måga att ta ansvar för sitt eget liv. Men det som nu

diskuteras är ett förslag som ännu inte är färdigt.

Fram till stämman i mars ska medlemmar, kretsar, distrikt och partistyrelsen bearbeta det så att det fångar kärnan i Centern.

På några områden tycker jag att programgruppen kunde ha varit mer radikala. På andra, som till exempel månggifte, anser jag att de landat fel. Och på några saknas viktiga delar.

Kärnan i förslaget är den enskildes frihet att bestämma mer själv. Det är bra. Men individens frihet måste kompletteras med individens ansvar och Centerns starka sociala sida. När orken tryter eller sjukdom slår till behövs en god gemensam välfärd. Den som går på en nit i livet behöver ett bra socialt och ekonomiskt skyddsnät. Idéprogrammet bör tydligt slå fast rätten till en gemensamt finansierad god generell välfärd, med stort utrymme för den enskilde att göra egna val.

Centerpartiet är en grön rörelse, och programmet behöver tydligare slå fast principerna för vår klimat-, miljö- och energipolitik. Vi ska bruka utan att förbruka. Förorenaren ska betala. Försiktighetsprincipen ska gälla. Långsiktiga ekonomiska styrmedel ska göra det lönsamt att leva miljövänligt. Och visionen om ett klimatneutralt Sverige bör på lång sikt också omfatta ett helt förnybart energisystem.

Centerpartiet vill se en rättvis fördelning av gemensamma resurser. Snarare än plattare skatt bör programmet tydligt lyfta fram en stark rättviseprofil där vi sänker skatten mest för den som har lägst inkomst, och höjer pensionen mest för den som har lägst pension.

En bra skola med höga kvalitetskrav är den starkaste kraften för ökad jämlikhet.

Dagens skolplikt bör inte ersättas med en läroplikt, som i praktiken riskerar försvaga barnens rätt till skolgång, utan kompletteras med en lärorätt som ger varje barn rätt till en grundskoleutbildning med godkända kunskaper, oavsett om det tar skolan åtta eller tio år att ge dem det. En stark rätt till godkända kunskaper krävs för att bryta den höga ungdomsarbetslösheten.

Centern bejakar mångfald och öppenhet mot omvärlden. Med en bättre fungerande integration blir det möjligt att välkomna allt fler av de som vill komma hit, arbeta och vara med och utveckla Sverige. Ju mer vi sänker trösklarna in på arbetsmarknaden, ju bättre språkundervisningen blir, desto tryggare kan vi vara i att steg för steg öka vår öppenhet mot omvärlden.

Uppgiften för det nya idéprogrammet är att beskriva Centerpartiets kärna. Uppgiften är inte att sära ut och skapa ett smalare parti, där färre känner sig hemma.

Uppgiften är att ta vara på mångfalden i vårt parti, och på kraften i en varm, grön och social liberalism, som ger stor makt och sätter stark tilltro till vår förmåga att ta ansvar för oss själva och varandra, och som pekar ut färdriktningen till en hållbar framtid.

Anna-Karin Hatt (C)

andre vice partiledare och IT- och energiminister

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel