Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Energi­omställningen ett hot mot fjällvärlden

Turismen spelar en avgörande roll för välfärd och välstånd i flera lokalsamhällen utmed fjällkedjan. Även nationellt talas om turismen som viktig näring. Men om de hinder och utmaningar som näringen möter, talas det mycket lite om.

En nyligen publicerad studie från Mittuniversitetets turismforskningsinstitut Etour, visar hur viktigt det är att framgångsrikt kunna möta de utmaningar som omställningen av transport- och energisystemet kräver. Annars hotas turistnäringens konkurrens- och utvecklingskraft.

I studien identifieras tre problemområden, kopplade till klimatmålen om effektivare energianvändning och ett transportsystem baserat på förnybar energi, som var och en kan snedvrida konkurrensen och på sikt utgöra ett hot mot fjällkedjans basnäring turismen:

1) Stigande elpriser påverkar företagens lönsamhet negativt, minskar deras utrymme för investeringar och påverkar kreditvärdigheten negativt.

Tillgång på kapital och kompetens för att genomföra större investeringar i energieffektiv teknik, är dock knapp på destinationsnivå, vilket framför allt skapar stora problem för turistnäringens medelstora och många små företag.

Även om det kan märkas ett ökat politiskt intresse för turism måste detta också visa sig i praktisk handling.

Något som blir än viktigare mot bakgrund av att antalet besökare förväntas öka kraftigt fram till 2020.

2) Människors resande kommer att påverkas av transport- och energisystemets omställning.

Effekterna kommer inte nödvändigtvis att påverka tillgänglighet och attraktionskraft på ett konkurrensneutralt sätt, det vill säga vissa resmål kan komma att främjas och andra missgynnas.

Omställning kräver ny infrastruktur, till exempel tillgång till biobränslen, laddningsmöjligheter för elbilar och plug-in-hybridbilar, samt kollektiva färdsätt.

Förutom detta kräver miljövänligt resande en konkurrenskraftig kalkyl som inkluderar god tillgänglighet, bekvämlighet, pris och tid.

Redan i dag kännetecknas kommunikations- och servicestrukturen i fjällområdet av dels stora brister, dels en ojämn resursfördelning mellan regioner.

3) Brister i, och avsaknaden av, ett strategiskt processarbete på destinationsnivå, som har fokus riktat mot omvärlden och energi- och transportsystemets omställning, kan på längre sikt hota turistnäringens utvecklingskraft. Detta genom att gamla och i vissa avseenden obsoleta strategier kopieras och tillämpas.

Mot denna bakgrund bör det politiska systemet ställa sig frågan om omställningen kommer att innebära att vissa turistdestinationer hamnar på förlorarnas sida utan egen förskyllan? Om så är fallet, ska då politiska åtgärder vidtas, eller ska sådana problem överlåtas till marknadskrafterna?

Politiskt bör också frågan ställas om dagens institutionella regelverk skapar barriärer som motverkar turistnäringens konkurrenskraft. Turistnäringen å sin sida måste våga fråga sig vad brister i, och avsaknad av, ett strategiskt processarbete får för konsekvenser för destinationernas framtida konkurrens- och utvecklingskraft.

Bosse Bodén,

forskare, turismforskningsinstitutet ETOUR Mittuniversitetet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel