Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ett allvarligt hot mot demokratin

Efter onsdagens kommunfullmäktigemöte i Bräcke kommun var Sveriges Radio Jämtland först med att rapportera om att Johan Loock (M) hotats.

För några veckor sedan blev han uppringd av en man som krävde att han skulle dra tillbaka sin kandidatur till posten som oppositionsråd – annars skulle Loock vara slut som politiker och tvingas flytta från kommunen.

Av respekt för att inte störa valet av oppositionsråd valde Moderaterna att fördröja anmälan om hot till efter valet. Naturligtvis en lovvärd inställning inför det viktiga valet kommunfullmäktige hade att fatta. Men en fritidspolitikers rättsliga skydd och integritet måste alltid väga högre än partipolitiska avvägningar.

Johan Loock är en av flera fritidspolitiker som varje år blir utsatta för hot som ett resultat av sitt politiska engagemang. Hotet som riktas mot politiker är oacceptabla och är inte bara ett hot mot personen i sig, utan också demokratin som helhet.

Till skillnad från andra västerländska demokratier sticker de nordiska länderna ut i sin öppenhet. Vi har en tradition av djup transparens och en nära relation mellan politiker och väljare. I andra länder är den personliga kontakten med en politiker reserverad för en smal samhällselit och till representanter för viktiga väljargrupper som står partiet nära.

Representanter för de politiska partierna är väldigt duktiga på att vårda den svenska öppenheten och för en löpande dialog med sina väljare. Hot, hotar den öppenheten och det är därför viktigt att vi kollektivt försvarar den.

I (4 kap 5 § 1 st) brottsbalken kan man läsa att: "Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."

Det är därför svårtolkat om hoten verkligen rör sig om en i juridisk mening brottslig gärning. Men det är lyckligtvis en bedömning som det svenska rättsväsendet och inte allmänheten ska ta ställning till. Även om det inte leder till en fällande dom är det utom tvivel så att behandlingen av Johan Loock är djupt felaktig och moraliskt tvivelaktig.

Jag kommer att tänka på lärdomen som Olaus Petri för drygt 500 år sedan nedtecknade i domarreglerna: ”Lagen gillar icke allt det som hon icke straffar; ty all misshandel [klandervärt beteende i allmänhet] kan icke uppräknas i lagboken.”

Låt oss hoppas att det här var det sista hotet som drabbade en jämtländsk politiker. Tyvärr är det nog en utopisk önskan. Men fortfarande viktig i vårdandet av vår öppna demokrati.