Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Felaktigheter i ÖP:s granskning

Östersundshem har förvärvat bolaget Fältjägaren 8 AB med dess tillgångar för att bygga bostäder i Östersund.

Annons

Vi har köpt bolaget för ett fastighetsvärde på 127 miljoner. Vår värdering av tillgångarna inför förvärvet var 152 miljoner kronor, men parterna Östersundshem och Peab enades om ett fastighetsvärde på 127 miljoner.

Vår vinstbedömning via försäljnings- och avkastningsvärdet är 170 miljoner kronor. Det är den förtjänst vi räknar med att ta ut under en tioårsperiod i detta förvärv. Östersundshem köper givetvis bara tillgångar där vi räknar med vinst.

I Fältjägaren 8 AB ingår bland annat ett cirka 42 hektar stort skogsområde norr om arenorna. Ett område som ekonomiskt sett är av ganska låg initial betydelse för hela affären, men som ändå fick spela huvudrollen i ÖP 20 oktober.

Tidningen utpekar marken som helt värdelös och därför övervärderad när Östersundshem räknade på hela affärens pris.

Därefter menar ÖP att det egentliga värdet på hela affären avgörs av värdet på denna markbit.

I Östersundshems bedömning sattes ett initialt värde om 5,2 miljoner kronor. Men ÖP tycks utgå från att vi har värderat även detta skogsområde till samma kvadratmeterpris som de centrala delarna. Det skulle enligt tidningen i så fall kunna landa på 47 miljoner.

Så är inte fallet. Skogen norr om arenorna har aldrig varit värderad till 47 miljoner av Östersundshem, det är helt och hållet ÖP:s konstruktion.

Antingen har redaktionen inte förstått det material man läst, och det är i så fall förståeligt. För den som är oinsatt är markaffärer av den här omfattningen komplexa.

Det andra alternativet är att man förstått, men ändå valt att förvränga fakta. Det är i så fall allvarligt.

ÖP:s slutsats, utifrån värden framtagna med hjälp av en anonym värderare, är att vi har betalat 21 miljoner för mycket. Värderingen av Fältjägaren 8 AB:s tillgångar är värdelös, eftersom den inte redovisar objektens olika kvadratmeterpriser och vilka övriga parametrar som använts. Slutsatsen visar på okunnighet och är påtagligt oseriös.

Redogörelsen av klausulen i köpeavtalet är fel. Fastighetsvärderingen är 127 miljoner. 20 av dessa miljoner ska betalas ett år efter avtalsdagen, alternativt tidigare om en detaljplan i rubricerat område vinner laga kraft.

Det är fel att ställa mitt uttalande om skogsmarkens värde mot vår styrelseordförande Tord Andnors uttalande. Det finns inget motsatsförhållande, det ena utesluter inte det andra.

Andnor beskriver en bedömning och ett exempel av områdets nyttjande i framtiden. Jag beskriver vår värdebedömning av marken i april 2014. Att ställa dessa påståenden mot varandra är poänglöst.

Det är fel är att låta kommunens mark- och exploateringschef, Anne-Katrin Ångnell, uttala sig kring kommunallagen och hur offentliga myndigheter agerar när de köper mark.

Östersundshem är varken en kommun, en myndighet eller ett statligt verk. Vi är ett affärsdrivande bolag, och har handlat i enlighet med de regler som gäller för sådana. Det är bara förvirrande att blanda ihop dessa begrepp.

Ångnells uttalande kring skogsmarken norr om arenan utifrån ett strategiskt dokument för 2040 är i detta sammanhang irrelevant. Gällande översiktsplan från 12 december 2006 anges att skogsmarken kan utgöra reserv för stadsutveckling, för anläggningar och bebyggelse. ÖP:s egna spekulationer avseende ovan är felaktiga.

Östersundshem har inte tagit över ansvaret för Peab:s bostadsbyggande på stadsdel Norr. Det står inte att finna i något avtal. Detta uppfattar vi som en medveten lögn, eftersom jag tidigare har förklarat detta för ÖP.

Vi köpte Fältjägaren 8 AB för att uppfylla ägarens tillväxtmål, nämligen att bygga attraktiva bostäder. Det kommer vi att fortsätta göra med affärsmässighet och vinst. I förlängningen är detta något som kommer Östersunds invånare till nytta.

Ingen stor skugga behöver falla på journalisten för denna så kallade granskning. Däremot hade det varit klädsamt att undvika alla faktafel, osanningar samt försök att misskreditera bolaget genom dåligt underbyggda teorier och insinuerande.

Media har en viktig granskningsfunktion, men ÖP:s tillförlitlighet urholkas genom den här typen av dåligt underbyggda reportage. Det är ett hot mot tidningens trovärdighet och i förlängningen mot demokratin.

Daniel Kindberg

vd Östersundshem

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel