Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

För många kvinnor dör vid graviditet eller förlossning

Mödradödligheten är den absolut största orättvisan i världen. Hög mödradödlighet är ett tecken på att kvinnors och flickors rätt att bestämma över sin egen kropp begränsas.

Om ett år ska FN:s åtta millenniemål vara uppnådda. Trots globala framsteg och positiva exempel från olika delar av världen, så återstår mycket för att alla mål ska uppnås.

Ett av målen är att minska mödradödligheten med tre fjärdedelar till år 2015. Men den har knappt halverats.

Fortfarande dör 800 kvinnor om dagen i samband med graviditet eller förlossning. Av dessa är 200 tonåringar.

Globalt äger 22 miljoner osäkra aborter rum varje år till följd av oönskad graviditet. Tillgång till preventivmedel, mödrahälsovård inklusive säker abortvård och sexualundervisning är de absolut mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska mödradödligheten.

Utbildning är en annan viktig nyckel till förändring. Det ligger en hel del sanning i det afrikanska talesättet: "Utbilda en man och du har utbildat en individ. Utbilda en kvinna och du har utbildat en nation".

Genom utbildning minskar antalet oönskade graviditeter, framförallt bland tonåringar. Att genomgå färre förlossningar och graviditeter innebär också mindre risker och påfrestningar på kroppen.

När kvinnor har utbildning ökar möjligheterna att planera och begränsa antalet barn och födslar, sjunker också mödradödligheten. Genom åtgärder som bekämpar mödradödligheten skapas strukturer som främjar hälsa, bekämpar fattigdom och skapar ekonomisk tillväxt i bredare perspektiv.

I Sverige har vi kommit långt med att förebygga mödradödlighet. Men, vi får inte glömma att det är en tyst katastrof som pågår runt om i världen: 99 procent av de hundratusentals kvinnor som dör under graviditet och förlossning lever i låginkomstländer – en tyst katastrof som beröra oss alla.

Även inom Europa ifrågasätts kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp till följd av ojämn maktbalans mellan män och kvinnor.

I länder i ekonomisk kris minskar ofta resurserna till mödravården. I vårt eget land finns det rörelser som vill inskränka den lagstadgade rätten till säker abort som har funnits sedan 1975. Också här måste Sverige fortsätta att kämpa.

Jag är mycket stolt över att Sverige har drivit och fortsätter att driva frågor som berör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) globalt, men vi i Sverige behöver tydligare belysa den röda tråden i vårt eget SRHR-arbete.

Förebyggande arbetet med hiv och sexuellt överförbara infektioner står i fokus för det nationella SRHR-arbetet. Nationella styrdokument och regeringsuppdrag duggar glest när det gäller den reproduktiva hälsan och dess rättigheter.

Den röda tråden kan förbättras i det lokala till det internationella arbetet. Den politiska viljan behövs för att göra verklig skillnad!

Marlene Makenzius

ordförande RFSU Jämtland

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel