Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fördelar med både unga och äldre

Att bli gammal har antagligen både sina för- och nackdelar. Beroende på vem som får frågan är svaret oftast antingen mer övervägande åt endera det positiva eller det negativa hållet. Något svenskt lagom finns inte gällande detta. Men en sak är helt säker – vi blir hela tiden allt fler som når allt högre åldrar. Utmaningarna ökar i samma takt.

Enligt de senaste rapporterna så är Sverige sämre än andra jämförbara länder när det gäller att ta tillvara äldre arbetskraft. Främsta orsak sägs vara bristande kunskaper tillsammans med negativa attityder som gör att äldres kompetens inte tillvaratas. Detta framgick också i en ny forskningsrapport beställd av arbetsmarknadsutskottet. Målet med denna var att utvärdera möjligheterna till ett längre arbetsliv.

Finland, Norge och Tyskland har samtliga avsatt större resurser och är därmed mer i fas med utmaningarna än vad Sverige är. Här verkar det vara relativt okänt att unga och äldre inte utgör varandras antagonister på arbetsmarknaden.

Genom att attityderna bland arbetsgivarna är negativa förvrängs normerna till att utestänga många äldre genom att de ska lämna plats åt yngre förmågor. För detta påstående fann forskarna inget samband, däremot gick det istället att se det totalt motsatta - i de länder där många äldre är kvar på arbetsmarknaden, där är det även vanligare att yngre också finns representerade.

Ett problem som kan uppstå när generationsväxlingen på arbetsmarknaden sker utan att kompetensen ej kan ersättas, är att det uppstår ett stort kunskapsmässigt glapp. Sverige är mitt uppe i en sådan generationsväxling och den omfattar den stora grupp med de födda i slutet av 40-talet och början av 50-talet som går i pension. Ännu mer utmanande är det vid de fall där den svenska arbetsmarknaden inte ens kan erbjuda något arbete. Tyskland har uppmärksammat detta och kör därför offensiva arbetsmarknadsåtgärder där de erbjuder unga svenskar i åldrarna 18-35 betald språkkurs och yrkesutbildning.

Enligt de senaste prognoserna från bland annat Arbetsförmedlingen så är utmaningarna särskilt stora i Norrlandslänen och även i närområden utanför storstadsregionerna. Vad som kan uppfattas som paradoxalt är dock att Sverige kommer att behöva attrahera rätt kompetens från andra länder, exempel på yrkesområden som kommer att omfattas är vård och IT.

Samtidigt som fler äldre enligt olika av varandra oberoende undersökningar vill stanna kvar på arbetsmarknaden och vara yrkesverksamma i allt högre åldrar, så måste det även finnas möjligheter för unga att få in den berömda foten på arbetsmarknaden.

Framtidsscenariot med många unga utanför arbetsmarknaden vore väldigt dystert och ingen förunnad, ohälsotalen skulle vara ofantligt höga och kostnaderna skulle vara gigantiska både på ett samhälleligt, men främst på ett individuellt plan. Sverige vore minst sagt inget föregångsland.

Utmaningen i detta ligger i att kunna erbjuda en meningsfull tillvaro för både de äldre som inte längre vill vara delaktiga, men också för dem som inget hellre än något annat vill fortsätta vara en tillgång.

I både Norge och Finland, men också i Tyskland går det att se hur positivt det kan vara för ett samhälle att inte slänga ut äldre från arbetsmarknaden, även i USA vore det på många håll i landet otänkbart att äldre inte skulle få vara delaktiga längre.

Det bästa vore att inse att det går att lära över generationsgränserna, det finns många fördelar i att ha upplevt flertalet årtionden och samlat erfarenheter och kompetens. Men det finns också fördelar med att vara ung och nyutbildad idag och leva i den tekniska utvecklingsålder vi befinner oss i. Det ena behöver inte utesluta det andra.