Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Föreningen Balsam

Annons

har hållit årsmöte. Föreningen etablerades 11 september 2001. Den är politiskt och religiöst obunden, bygger på andliga och medmänskliga värderingar och är en öppen medlemsförening som dessutom har tre ledord för sin verksamhet: fred-vänskap och kärlek.

Huvudsyftet har alltid varit att ungdomar skall få ett kulturellt utbyte bland annat genom att lära sig spela på något instrument. Under årens lopp har därför gitarrkurser hållits i länet samt har ett antal musikkaféer hållits, till mesta delen i Odenslundskyrkans lokaler i Östersund.

Medlemsavgiften var till en början 50 kr för äldre samt 25 för ungdomar. Från och med 2008 har den höjts till 100 för vuxen medlem och numera kan alla i en och samma familj betala maximalt 200 per år.

Medlemsantalet har varierat och var vid utgången av år verksamhetsåret 48 betalande. Ambitionen är att öka medlemsintresset speciellt bland den musicerande ungdomen.

Under årens lopp har föreningen som gåva erhållit ett antal instrument som använts flitigt i verksamheten. Fiolerna skänktes sedermera till musikutbildningsverksamheten inom BergsSträngarna i Bergs kommun för att åstadkomma större användbarhet.

Under flera år anordnades ”konstlotterier” som har inbringat väsentlig intäkt till föreningen.

Ett antal ungdomsstipendier har, som en hyllning till Per Fjellströms minne, utdelats till ungdomar i länet ”med särskild musikalisk begåvning”: Anna Tirén, Leif Ottosson och David Wahlén (båda dragspel) Stina Wallén, Helena Gezelius, Hans Nicolaisen samt under år 2008 till: Emmeli och Johan Nilsson.

Föreningens första ordförande var Gösta Persson Kyrkås. Stig Wahlberg Österåsen Häggenås var den förste sekreteraren och den som skötte föreningens hemsida.

Idag är Åke Bengtzon, Östersund ordförande sedan februari 2009 och med Imber Wiktorsson, Hammerdal som sekreterare och hemsidesansvarig.

Karl-Olof Larsson har, allt sedan starten, varit föreningens aktive kassör.

Under 2007 och 2008 har föreningens två starka eldsjälar, Imber och Johnny Wiktorsson i samarbete med cancerprofessorn Mef Nilbert arbetat med projektet ”Möte med Cancer” som resulterade i ett publikt evenemang på Storsjöteatern en novembersöndag 2007, och året därpå har föreningen deltagit i ”boksläppet ”Berättelser om Cancer (23 aug 2008) Vår aktive kassör Karl-Olof sköter därefter bokens distribution över hela landet. Föreningen får viss inkomst av försäljningen. Samarbetspartner för projektet har också varit Sparbanksstiftelsen i Jämtlands län samt Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond liksom patientföreningarna Jämtgubben, Emmaföreningen, Blodsjukas förbund samt ILCO i J/H.

Inför 2009 har föreningen för avsikt att utöka musikutbildningen för ungdom på flera orter i länet samt fortsätta skapa vänskapliga relationer allt inom musikens och sångens ramar.

Styrelsen fick följande sammansättning: Åke Bengtzon, ordförande Barbro Lundqvist, vice ordförande Karl-Olof Larsson, kassör, Imber Wiktorsson, sekreterare, Johnny Wiktorsson, Herbert och Anna Stina Almgren, Joe Eriksson samt Peo Wikström, övriga ledamöter.

Musikkafékvällarna fortsätter som vanligt och under hösten 2009 är sex nya caféer redan inbokade. En ny musikutbildning är också under uppsegling i Vallaområdet på Frösön till höstsäsongen.

Mer läsning

Annons