Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förslaget om nya fjällvägen delar kommunen

En ny väg över fjället, från Ankarvattnet till Storjola. 28 kilometer lång, till en kostnad av cirka 300 miljoner.

Till gagn för turismen och tillväxten i området. Men på bekostnad av naturen och rennäringen.

Där har ni en av de hetaste frågorna i Strömsunds kommun just nu.

Tanken att dra en väg mellan Ankarvattnet och Storjola väcktes visserligen redan på 1960-talet, men nu är ämnet återigen högaktuellt eftersom det finns med i förslaget till ny översiktsplan för Strömsunds kommun. Planerna väcker naturligtvis debatt eftersom flera intressen ställs mot varandra.

Här är några av huvudargumenten.

För: Samordningsvinster för olika typer av transporter så som post, renhållning, skolskjutsar, gods, persontransporter. En förkortad tranportsträcka, i stället för att åka över Stekenjokk, skulle kunna ge en positiv effekt på utsläppen, om inte vägdragningen i sig medför att resandet Frostviken och Borgafjäll ökar. Vägen skulle även kunna ha en positiv effekt för befolkning och besöksnäring i området och för delar av det rörliga friluftslivet då området blir mer lättillgängligt.

Emot: Hela området runt den föreslagna vägen är markerat som riksintresse för rennäring för Voernese sameby. Området är även utsett som riksintresse för friluftsliv och riksintresset för "obrutet fjäll". Den biologiska mångfalden skulle kunna påverkas negativt, och vägen skulle kunna beröra de nationella miljömålen "Myllrande våtmarker" och "Storslaget fjäll" genom en förändras landskapsbild.

Strömsunds oppositionsråd, moderaten Jan-Olof Andersson, är kanske den som brinner mest för att vägen blir verklighet

– Vi måste göra något för att bromsa befolkningsutvecklingen, och jag ser få andra sätt att öka tillväxten i Frostviken. Naturligtvis måste man ta hänsyn till naturvärden och rennäringen, men vi kanske måste offra någon procent av detta enorma fjällområde om vi i stället kan få det stora sammanhanget att överleva. Området har ju enorma förutsättningar, och det skulle bli exempelvis enkelt att ta sig till Vilhelmina flygplats via den här vägen.

Ett argument är alltså att vägen kan ha positiva effekter för besöksnäringen, men Strömsunds turistchef Anna Gillgren har svårt att ta ställning i frågan.

– Jag är väldigt splittrad i det här. Å enda sidan innebär det att vi skulle tillgängliggöra området för fler människor, och kunna locka hit turister från både kusten och exempelvis Finland i större utsträckning, men samtidigt vill vi ju värna den orörda naturen. Dessutom kan det finnas en risk att norrmännen bara skulle passera Frostvikenområdet och fortsätta mot kusten i stället. Det är verkligen både och, konstaterar Anna Gillgren.

I slutändan kan fjällvägen bli en fråga för regeringen, eftersom det skulle krävas en nationell finansiering för att få ihop de 300 miljoner som krävs.

– Jag tror inte att det är omöjligt, om det visar sig att alla är överens, säger en optimistisk Jan-Olof Andersson.

Förslaget till ny översiktsplan för Strömsunds kommun var ute på samråd till 13 december, och i början av nästa sommar får vi svaret på om den nya fjällvägen finns med den slutgiltiga planen.