Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Förtydligande om förlikning med KåEss

Förtydligande om det förlikningsavtal kommunen har gjort med byggtjänstföretaget KåEss. För att täcka sitt behov av byggtjänster på löpande räkning för fastighetsunderhåll har kommunen för tiden 1 juli 2006–28 febru­ari 2009 upphandlat fyra byggföretag som leverantörer.

Annons

KåEss hade det förmånligaste anbudet och rankades därmed som nummer ett och ska då enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) alltid tillfrågas först.

Det säger sig självt att om kommunen har resurser att själv (till exempel genom kommunens hantverksgrupp) klara av sådana arbeten har man inget behov av att köpa tjänsterna.

Det är också så att den absolut övervägande delen av de byggtjänster kommunen köper utgörs av annat än underhållsarbeten på löpande räkning.

Det är till exempel investeringar i ny-, till- och ombyggnader. Det är också underhållsarbeten som upphandlas till fast pris.

Under 2010 hamnade kommunen i tvist med KåEss på grund av att företaget anser att de har förbigåtts vid ett antal tillfällen. Kommunen hävdade att KåEss, möjligtvis med undantag för något enstaka tillfälle, fått frågan först när det gäller arbeten där ramavtalet ska tillämpas, men att man ett antal gånger tackat nej på grund av brist på resurser.

Tyvärr fanns ingen skriftlig dokumentation rörande de byggprojekt där man var oense och därmed kunde inte kommunen bevisa sin ståndpunkt. Eftersom bevis saknades valde kommunen att ingå förlikningsavtal med KåEss för att inte riskera att hamna i en dyr domstolsprocess.

Det är en klar brist att vi inte har skriftligt dokumenterat alla byggtjänstbeställningar. Men jag vill bemöta ledarskribent Per Hansson som 2 november skrev att ”Här har chefstjänstemän på Östersunds tekniska förvaltning under ett antal år konsekvent ägnat sig åt att bryta ett ingånget avtal om vissa byggtjänster. Det billigaste företaget förbigicks”.

Detta är inte sant, det är en partsinlaga från KåEss och stämmer inte med det jag beskrivit ovan.

I samband med tvisten med byggföretaget har JO kritiserat kommunen för att det har tagit för lång tid att lämna ut offentliga handlingar. Vi tagit till oss av kritiken och vi beklagar att vi var för långsamma i hanteringen. Trots att jag själv inte längre var förvaltningschef när JO meddelade sin kritik, så har jag mycket svårt att tro att någon medvetet försökt att dölja denna. Dessutom var den redan allmänt känd eftersom LT redan i oktober i fjol skrev om JO:s kritik och tvisten med KåEss.

Kommundirektören tillsätter nu en extern utredare som ska undersöka om det har begåtts något mutbrott inom de berörda förvaltningarna. Själva är vi övertygade om att vi arbetar på ett sätt som stämmer överens med vår strikta policy om farliga förmåner.

Men i och med att ÖP spekulerar i att det kan ligga mutbrott bakom förlikningen så blir kommunens svar att tillsätta en utredning. Jag och berörda medarbetare välkomnar utredningen och tror att den kan ge rimliga proportioner åt det som förevarit.

Bertil Åsén, chef för Teknisk förvaltning 2003-2010

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel