Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Fossilfri fordonstrafik ingen utopi

I dag presenteras resultatet av utredningen som visar hur Alliansregeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 kan uppnås. Utredningen visar tydligt att fossiloberoende inte är någon utopi, men för att nå målet krävs ett tydligt och långsiktigt politiskt ledarskap.

Vi uppmanar därför våra politiker att konkretisera utredningsmaterialets förslag.

Vi efterfrågar blocköverskridande beslut om klimatinriktade kvoter för biodrivmedel och stöd till produktion av nya biodrivmedel. Det ger branschen den politiska stabilitet som behövs för de kommande stora investeringarna som möjliggör en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och fossilfri fordonstrafik 2050.

För fem år sedan antog Alliansregeringen och riksdagen målet om att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030. När utredningen nu presenteras med de åtgärder som krävs kan målet äntligen konkretiseras och realiseras.

Utmaningen som presenteras är svindlande, men den visar också på fantastiska möjligheter för nya svenska jobb och stärkt konkurrenskraft i svensk industri. På kort sikt visar utredningen till exempel att det finns potential att öka den inhemska produktionen av biodrivmedel tio gånger – och på lång sikt ännu mer – med råvaror och avfallsprodukter från svenskt jord- och skogsbruk.

För att möjliggöra detta gröna lyft för Sverige krävs dock att regeringen agerar och omgående tar nödvändiga beslut.

Enligt utredningen kan transportsektorn vara fossilfri i den senare delen av 2030-talet. Minskad energianvändning till följd av effektivisering, elektrifiering och förändrade transportbeteenden gör att biodrivmedel kan stå för mer än hälften av energibehovet för framtidens transporter.

Vad som nu presenteras kan ses som en riktning och ett utbud av konstruktiva förslag, men för att realisera visionen om en fossiloberoende fordonsflotta måste förslagen vidare till beslut i regering och riksdag. Vi vill därför se en blocköverskridande överenskommelse som utifrån utredningens förslag så att branschen får tydliga spelregler som sträcker sig längre perioder än en mandatperiod i taget.

Vi anser att de hållbara biodrivmedel som har högst klimatnytta bör premieras. Vi stödjer därför utredningens ambition om att utforma delmål och styrmedel som styr mot minskade klimatutsläpp.

Det är också positivt att utredningen föreslår reduktionskvoter för utsläppen i stället för volymkvoter för biodrivmedel. Detta ger en ambitiösare och mer kostnadseffektiv kvotplikt för biodrivmedel än den som regeringen tidigare presenterat.

Vi välkomnar också utredningens förslag om stöd för biodrivmedel som framställs med nya tekniker från exempelvis skogsråvara och avfall. Den premiemodell som föreslås av utredningen är ett alternativ på hur det skulle kunna utformas.

Den svenska skogen har en enorm potential att förse oss med klimateffektiva biodrivmedel och blir ett viktigt komplement till skogsnäringens befintliga produktion.

För fossilfrihet krävs ett tydligt och långsiktigt klimatpolitiskt ledarskap som stimulerar industriell tillväxt och därmed tusentals nya arbetstillfällen. Vi vädjar till våra politiker att ta till sig utredningens uppmaning om att det krävs snabba åtgärder för att minska transporternas klimatpåverkan.

Vi hoppas också på en konstruktiv debatt som kan resultera i breda överenskommelser över blockgränsen. Först då får industrin den politiska stabilitet som behövs för de kommande stora investeringarna och Sverige kan på nytt återta ställningen som en ledande nation inom förnybar energi.

Anders Mathiasson, Energigas Sverige

Arne Smedberg, Biofuels Region

Carl von Schantz, Lantmännen Energi

Claes Ramel, Ecobränsle

Gustav Melin, Svebio

Jan Wintzell, Sveaskog

Jonas Sidenå, St1.

Lars Lind, Perstorp BioProducts AB

Anders Holmestig, LRF

Max Jönsson, Chemrec

Michael Olausson, Scandinavian Biogas Fuels AB

Mikael Runesson, Nordisk Etanol och Biogas AB

Petter Holland, Preem

Anders Fredriksson, Sekab

Sven Löchen, RenFuel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel