Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Grön tillväxt fullt möjlig

Annons

Ambitionerna i klimatpolitiken måste höjas för att vi ska ha en chans att klara 2-gradersmålet.

I Sverige har vi goda förutsättningar att arbeta för att nå 100 procent förnyelsebart i vår energimix. Skog och mark tillsammans med sol, vind och vatten ger oss möjlighet att på allvar styra in vårt samhälle i ekologisk balans.

Det vi förbrukar i form av resurser försvårar för nästa generation att uppnå högre levnadsstandard, tillväxt och ett samhälle där människa och ekologi fungerar till bådas nytta och fortlevnad.

Vi har kommit en bra bit på väg i avfallshantering, utsläppsnivåer och att ställa om energisystemet men det mesta arbetet återstår. I allra högsta grad krävs en mental förskjutning från att ställa ekonomi och ekologi mot varandra till att se dem som varandras förutsättningar.

Den ekonomiska tillväxten hotas om vi inte klarar miljöutmaningarna vi står inför. Dels de mycket omdebatterade effekterna av klimatförändringar men också enorma förändringar i möjligheterna till matproduktion, skogsproduktion, i hälsa för våra barn och oss själva.

Kretsloppstänkandet måste genomsyra samtliga våra verksamheter oaktat var i samhället vi fungerar.

I det dagliga arbetet måste vi säkra att vi väljer de bästa alternativen och ständigt får en bredare ekonomisk bedömning som inte endast är kortsiktigt byggd på nästa budget utan också tar med de bredare perspektiven om hur det påverkar miljö och hälsa för att vi verkligen ska se de egentliga kostnaderna.

En fortsatt tillväxt är fullt möjligt om vi klarar att göra det till en grön tillväxt. I det fall vi inte styr om vårt tänkande riskerar tillväxten snart att få ett bakslag när notan för långa tiders miljöförstöring ska betalas i form av förändrade förutsättning för liv, vår hälsa och tyvärr i ökat antal människor som dör i förtid.

Daniel Danielsson (C)

kommunalråd Åre

Fredrick Federley (C)

Europaparlamentariker

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel