Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här är alla nya bostäder som planeras i Åre

Det finns planer på att bygga 3 000 bäddar i Åre. Och då finns inte ens Rödkulleprojektet inräknat. Flest bäddar planeras i Kabinbaneområdet, Årekompaniet, Tottentorpet och Åregårdarna.

Här nedan finns en lista på planerade projekt i Åre kommun. En del av projektet har kommit långt i planprocessen medan andra bara finns på idéstadiet.

Annons

• Två stora bostadsprojekt planeras vid gamla sjukhusområdet i Åre. Om dessa projekt går i lås blir det ett välbehövligt tillskott på bostadsmarknaden i Åre. Diös, vill bygga 100 lägenheter i Årekompaniet och Presidium vill bygga 90 lägenheter i nya punkthus vid Tottentorpet. För att få plats med alla lägenheter planerar man bland annat att bygga på befintliga garage. Bägge projektet ska erbjuda permanentbostäder. Enligt kommunen finns det begränsad markyta och vyn från bägge projektet kommer att påverkas. Status: avvaktar gemensamt program.

• Fjällgården planerar en hotellutbyggnad som ska ge 100 lägenheter med sammanlagt 400 nya bäddar. Trafiklösning vid Tott hotell måste dock lösas. Status: pågående planprocess.

• Ullådalsstugan, vill bygga bostadsrätter och ny restaurang. Kommunen vill inte ha för stor byggnation. Status: pågående planprocess.

• Vid Kabinbanevägen planeras 50 lägenheter som ska ge 250 turistbäddar. Status: pågående.

• Åregårdarna vill bygga hotell och bostadsrätter. 100 lägenheter med total cirka 400 turistbäddar. Status: pågående.

• Falkängen vid Kallströmslägda finns planer på fritidsboende som ska ge 30 lägenheter och 150 bäddar. Status: Ej påbörjad. Vid Lund 1:7 i samma område finns förfrågan om att bygga fler fritidshus men där återstår många frågetecken enligt kommunen.

• Zebrahuset, som ligger vid torget pratar ägaren och Årehus om att bygga nya lägenheter, gäller både turistbäddar och permanentboende. Status: pågående.

• Totten 4:1, exploatören har fått planbesked för förtätning av villaområdet som ligger i centrala Åre. Status: avstannat.

• Alphyddeområdet, har Akelius tidigare meddelat att man vill bygga ut området med cirka 60 nya lägenheter för permanentboenden. Tanken var att bygga runda hus med platta tak. Status: projektet har avstannat.

• Ytterkonäs, här vill byalaget bygga 16 fritidshus som ska ge 80 bäddar. Status: pågående.

• Kabinbaneområdet. Skistar planerar fritidsboende och centrumbyggnad. Handlar om 100 lägenheter med sammanlagt 500 nya bäddar. Status: Avstannat.

• Totten 5:1 Åre. Fem hus med villakaraktär planeras. Status: pågående.

• Hamre 1:37 i Duved. Åre kommun vill bygga permanentbostäder. Avstannat projekt, bland annat dålig mark

• Lien 2:3, 23 lägenheter för fritidsboende, 115 bäddar. Status: pågående.

• Duveds strand planeras permanentbostäder, sammanlagt 18 lägenheter. Status: klar.

• Rödkulleprojektet består av flera delar. Område fyra och fem vid Ullådalen ska ge 660 nya bäddar. När det gäller Rödkulle centrum finns det skisser men projektet har avstannat. Åre kommun avvaktar en opinionsundersökning och därefter ska politikerna enas om hur man ska gå vidare i processen. Björn Dählies och Skistars projekt handlar om flera tusen nya bäddar i en ny skidby.

• Bjurfors i Åre förvaltning AB bygger om Blå skolan i Järpen. Den gamla skolan ska få åtta till tio lägenheter. Status Ombyggnation påbörjad.

• Åkarvägen i Undersåker, där kommunen säljer tomter. Tre tomter har hittills sålts.

• Svegståget, Årehus, kan ge 133 nya lägenheter.

• Kubaområdet i Järpen. Kommunen äger mark i detta bostadsområde och här kan det bli nya parhus.

• Åre kommun äger mark mellan vid gamla Årevägen vid Tegefjäll. Gäller enbart någon enstaka villatomt.

Källa: Åre kommuns plankontor