Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här är de nya lagarna 2014

Tidningen Riksdag och departement har gjort en sammanställning över de lagändringar som träder i kraft 1 januari 2014.

Pensionärer

• Pensionärer som har fyllt 65 år får sänkt skatt.

• Förtidspensionärer kan få bostadstillägg retroaktivt för längre tid än nu.

• Ålderspensionärer som har bostadstillägg får ha arbetsinkomster upp till 24 000 kronor per år utan att bostadstillägget sänks.

• Pensionsmyndigheten får lämna uppgifter om intjänad pension elektroniskt.

• De som bor på äldreboende ska folkbokföras där.

Barnfamiljer

• Barntillägget i bostadsbidraget höjs med 200 kronor till 1 500 kronor per månad för ett barn, med 250 kronor till 2 000 kronor för två barn och med 300 kronor till 2 650 kronor per månad för tre eller flera barn.

• Föräldrar får ta ut föräldrapenning tills barnet är tolv år, mot åtta år nu. Högst 96 dagar får tas ut efter att barnet fyllt fyra år. Varje förälder får rätt till föräldrapenning i 195 dagar, plus 45 dagar med lägstanivån. När ett barn har dött får föräldrarna ta ut tio dagar med tillfällig föräldrapenning i upp till 90 dagar efter dödsfallet.

• Föräldrar med delad vårdnad får välja var barnet ska vara folkbokfört.

Arbetsgivare/arbetstagare

• Arbetsgivaravgifterna sänks för dem som arbetar med kommersiell forskning och utveckling.

• Arbetsgivare som anställer unga utan erfarenhet för yrkesintroduktion får från och med 15 januari statligt stöd.

• Stödet till arbetsgivare som anställer unga för yrkeslivsintroduktion ska ges i form av en skatterabatt. Lagändringen träder i kraft den 15 januari.

• Regeringen får i en ekonomisk kris gå in med ekonomiskt stöd till korttidsarbete, som innebär att anställda går ner i arbetstid utan att mista hela lönen.

• Fysioterapeut blir skyddad titel för sjukgymnaster.

• Bara personer med socionomexamen och tillräcklig erfarenhet får ta ställning till behov av socialtjänstens insatser för barn och unga.

• Arbetslöshetsavgiften avskaffas.

Myndigheter

• Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet läggs ned. I stället kommer Folkhälsomyndigheten.

• Statliga Apotekens Service AB läggs ned och ersätts med en ny myndighet: E-hälsomyndigheten.

Skatter

• Jobbskatteavdraget utökas.

• Skatten på öl, vin och sprit höjs.

• Fastighetsinkomster från specialbyggnader som idrottsarenor ska inte längre vara skattefria.

• Fler stiftelser, föreningar och trossamfund räknas som allmännyttiga och får skatteförmåner.

Företagande

• Gravida egenföretagare får samma rätt till ersättning som gravida arbetstagare.

• Företagare får sänkta egenavgifter när 7,5 i stället för 5 procent av inkomsten får dras av innan avgifterna beräknas.

• Säsongsverksamhet ska inte räknas om till helår när Skatteverket avgör om kassaregister ska krävas.

• Torg- och marknadshandlare måste ha certifierat kassaregister.

• Tjänstebilar som drivs med el eller gas får rabatt på förmånsvärdet i ytterligare tre år.

Juridik

• Risk för våld är nog för att utfärda kontaktförbud för en person i parets gemensamma bostad.

• Starka laserpekare får bara användas av professionella och det krävs tillstånd för att importera, tillverka, sälja och inneha dem (ny förordning).

Offentlig verksamhet

• Avgiften till den kommunala inkomstutjämningen sänks och de kommuner som får bidrag från systemet kompenseras.

• Uppgifter som Sverige har fått i EU-samarbetet eller till följd av internationella avtal blir hemliga, om det anses försvåra samarbetet att uppgifterna lämnas ut.

• Vallokaler ska vara tillgängliga för alla. Medborgare i andra EU-länder behöver inte visa upp valbarhetsintyg från hemlandet för att ställa upp i val till EU-parlamentet frö Sverige. Personer med diplomatisk immunitet som inte tillhör en utländsk beskickning får rösta och väljas i kommunalval EU-val fast de inte är skrivna i kommunen. Gäller från 28 januari.

• Anhöriginvandrare får sex år på sig att söka uppehållstillstånd, efter att anknytningspersonen togs emot i en kommun, utan att förlora rätten till statligt stöd.

• Kommuner får inte vägra att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

Konsument

• Elkunder får lättare att få ersättning vid strömavbrott.

• Gamla 50- och 1 000-kronorssedlar blir ogiltiga.

• Modersmjölkersättning får marknadsföras bara i vetenskapliga produktioner och babytidningar. Reklamen får inte säga att produkten är lika bra eller bättre än amning.

• Fordon ska räknas som "skattepliktiga för första gången" när de registreras första gången, i Sverige eller utlandet.

Sjukdom

• Sjuka kan få sjukpenning i upp till sju dagar före anmälan till Försäkringskassan.

• Den som vårdar en svårt sjuk anhörig får tre månader på sig att ansöka om närståendepenning.

Studier

• Fribeloppet för dem som har studiemedel höjs från 71 200 till 86 007 kronor per halvår för dem som studerar på heltid. Deltidsstuderande får motsvarande höjning.

Avgifter

• Skyldigheten att betala polisen för kostnader för att hålla ordning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster tas bort.

• En ny bibliotekslag innebär bland annat att biblioteken ska prioritera barn och unga. Biblioteken får inte ta betalt för att låna ut e-böcker.