Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hårdare arbete krävs för barns och kvinnors rättigheter

Rätten till mat skrevs in i FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter redan 1948, trots detta går 900 miljoner människor på vår jord ständigt hungriga.

Rapporten "Women agricultural workers and the right to adequate food and nutrition” utgiven av Fian International fokuserar på hur kvinnor i fattiga länder drabbas av "landgrabbing" och stora företags mineraljakt, monokulturer, biobränsleframställning, med mera.

Rätten till mat, jord och vatten är alltså en mänsklig rättighet. Men exploateringen står i direkt konflikt med detta. Den linjära ekonomi vi förlitat oss på, tron på att resurserna är oändliga, har gett oss den ojämlikhet vi ser över världen likväl som klimatförändringar och miljöhot.

De som vanligen får lida mest är kvinnor och barn. Med tanke på hur liten representation dessa grupper har i beslutande organ över världen framstår orättvisan desto större.

Männen söker sig till städerna för jobb, medan kvinnor och barn blir kvar i byarna med små möjligheter till försörjning.

Enligt rapporten är kvinnor i fattiga områden dubbelt fattiga eftersom de har de jobb som är sämst betalda, minst anpassade till deras fysiska styrka och där ingen hänsyn ges till moderskap och amning när gifter sprids.

Att förändra sin situation är svårt eftersom de jobb som erbjuds kvinnor ofta är korta anställningar utan lagligt skydd. Lägg till ansvaret för barn och hushåll.

Fian är en internationell organisation som arbetar för rätten till mat över hela världen, främst i länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Vi vill få makthavare och andra att prioritera tillgången till mat framför gruvindustri eller annan exploatering av mark där livsmedel kan framställas.

I Sverige och Jämtland kan vi påverka genom att våra folkvalda förändrar den skrivning hos AP-fonderna som säger att ”fonderna (ska) ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning”.

Det är inte människovärdigt att försätta människor i lidande för att prioritera hög avkastning för företaget där fonderna investerar.

Förväntningarna på den nya så kallade feministiska regeringen är nu höga. Den måste arbeta hårdare för kvinnors och barns rättigheter.

Det kan ske med förenkling av importen av ekologiska varor, att underlätta för kretslopp och cirkulär ekonomi i vår förbrukning genom att prioritera tjänster framför nyproduktion samt att förändra AP-fondernas regelverk.

En bra början på det nya regeringssamarbetet är att skriva under tilläggsprotokollet till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (ESK) från 2008, som ger människor möjlighet att överklaga när mänskliga rättigheter har kränkts. Då ges ett erkännande till de kvinnor som lever under omänskliga förhållanden.

Den 13–15 november pågår Mänskliga Rättighetsdagarna i Umeå. Bland annat intressant kan nämnas seminariet om gruvmotstånd, som blivit aktuellt även i vårt land. Låt oss engagera oss mer i de organisationer som likt Fian arbetar för bättre förhållanden globalt och lokalt.

Anne Catrine Hedman

medlem i Fian Sverige

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel