Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Hovrätten friar Östersunds kommun i Cryptomålet

Östersunds kommun friades från alla brottsmisstankar i tingsrätten. Nu frias de också i hovrätten.

Åklagaren om friande domen: "Har gjort en annan bedömning gällande oaktsamhet"

Kommunens försvarare:" En riktig bedömning av situationen"

I dag meddelade Hovrätten för nedre Norrland sin dom i huruvida Östersunds kommun kan anses vara skyldig till någon brottslig handling i och med Cryptosporidiumutbrottet 2010 som gjorde att 20 000 personer insjuknade. I domens skriver Hovrätten att de fastställer tingsrättens dom.

Östersunds kommun friades i tingsrätten 6 februari 2014 eftersom rätten bedömde att det inte fanns någon regel att bryta mot.

Hösten 2010 fanns inget krav på att använda UV-ljus i behandling av råvatten och därför har kommunen inte heller brutit mot något och inte heller begått ett brott som inte använt sig av det, resonerade tingsrätten.

Rätten menade att det förvisso var " något anmärkningsvärt" att Östersunds kommuns VA-chef inte kände till Crypton. Men att det får ses i relation till att det i provtrycket till en vid Lunds tekniska högskola utgiven lärobok om vatten år 2009 inte ens nämndes något om parasitrisk eller Cryptosporidium.

Samt att det hösten 2010 var okänt för näst intill alla kommunala vattenverk att det fanns skäl att skydda sig mot Cryptosporidium.

Kammaråklagare Lars Magnusson överklagade domen till Hovrätten. Han hävdade att de ansvariga för tillsyn och kontroll av dricksvattnet inte har haft tillräckliga säkerhetsbarriärer mot mikrobiologisk förorening i form av parasiter. Detta fick följden att vatten infekterat med parasiter släpptes ut i dricksvattnet.

De brott som åklagaren genom sin gärningsbeskrivning anser kunna föreligga är miljöbrott 29 kap 1§ miljöbalken, vårdslöshet med gift eller smittämne, vållande till kroppsskada eller sjukdom eller brott mot föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelslagen.

Därför yrkade han också i hovrätten på att kommunen skulle betala en företagsbot på 3 miljoner kronor.

Gällande miljöbrott anser inte hovrätten att" tillhandahållandet av undermåligt dricksvatten kan anses innebära att det vatten som distribuerats genom vattenledningar medfört att kommunen släppt ut föroreningar på ett sätt som kan medföra ansvar enligt 29 kap 1§ i miljöbalken".

I domen står också att för att en företagsbot ska utdömas ska ett brott ha begåtts i utövande av näringsverksamhet och näringsidkaren ska inte har gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten.

Hovrätten skriver att det har förhörts ett flertal sakkunniga i målet och att det framgått av förhören att sakkunniga har känt till problemet med parasiter i råvatten men att den kunskapen vid den i målet aktuell tidpunkten inte hade spridit dig till de som var ansvariga för tillsyn och kontroll vid vattenverken utanför de större kommunerna i landet.

Kunskapsnivån hos ansvariga inom Östersunds kommunala Va-anläggningar 2010 rörande behovet av beredskap mot parasiten var låg, menar hovrätten. Mot den bakgrunden anses inte kommunen ha varit så oaktsam att den begått något av de brottsbalksbrott eller brott mot föreskrifter som meddelats med stöd av livsmedelsverket på det sätt åklagaren gjort gällande.

Hovrätten fastställer därmed tingsrättens dom och Östersunds kommun frikänns.

Kommundirektören Anders Wennerberg skriver så här i ett pressmeddelande;

– Vi har hela tiden hävdat att parasitutbrottet var en allvarlig händelse, men inte någonting brottsligt. Därför känns det naturligtvis bra att även hovrätten, precis som tingsrätten gjorde, valde att gå på vår linje.

Läs mer:

I dag faller hovrättens dom efter cryptorättegången (26 oktober 2015)

Cryptorättegången klar – dom om tre veckor (1 oktober 2015)

Crypton upp i hovrätten – var det brottsligt av kommunen att leverera parasitsmittat vatten? (29 september 2015)

Stor höjning av VA-taxan i Östersund (4 mars 2015)

Parasitfiltret blir lika dyrt som arenan (13 februari 2015)

Därför frias kommunen i parasitdomen (6 februari 2014)

Åklagaren: Jag är besviken (6 februari 2014)

Ökat parasitskydd i vattnet kostar (27 november 2013)

Svårt hitta skyldig för utbrottet som gjorde 20 000 magsjuka och kostade 220 miljoner (7 juli 2012)

Lyckad provdrift av UV-filtret (30 december 2010)

Kommunen: ”Koka vattnet!” (26 november 2010)