Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur länge kan Röjanborna ha rent vatten i kranarna?

Annons

Bergs kommun har fått ett godkännande att förlägga reningsverk och infiltration vid Eggen. Reningsverket placeras söder om Röjån, öster om Utanbergsvallarna och det renade avloppsvattnet leds i ledning till en infiltrationsanläggning belägen i Eggen.

Under Eggenområdet finns en mycket stor unik grundvattentäckt som kan betraktas som en mycket stor underjordisk sjö som täcker ett stort område ur vilken bland annat Röjan tar sitt vatten i egna brunnar. Grundvattnet är även tillrinning för åarna Hoan och Röjån.

Stoppa Eggen-gruppen hade för avsikt att försöka rädda detta område för eftervärlden. Nu kommer en avloppsanläggning ligga i området med infiltration i grundvattensjön.

Det är säker en mycket bra lösning just nu, men vad händer om 5-100 år när grundvattensjön är förorenad? Att förorena en grundvattentäckt får anses vara ett svek mot eftervärden.

Hur länge kan Röjanborna ta sitt vatten i brunnarna?

I debatten kring detta har framkommit att Stoppa-Eggen gruppen hade för avsikt att stoppa alla framtida utbyggnad i Storhogna-området vilket är helt fel. Stoppa Eggen-gruppen är för en utbyggnad i området och har presenterat ett förslag att lägga reningsverket till området vid Långmyren och det renade avloppsvattnet leds i ledning till Älderåmagasinet. (Fiskeriverket förordar detta.)

Eventuell bräddning dämpas i Långmyren vilket får anses vara är en bättre lösning med tanke på Röjåns unika öringbestånd.

Bergs kommun säger att detta förslag blir cirka 20 miljoner dyrare, vilket jag har svårt att förstå, kostnaden för denna anläggning borde bli jämbördiga eftersom infiltrationsanläggningen i Eggen kan slopas.