Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

I dag faller domen om parasiten

I dag kommer domen som friar eller fäller Östersunds kommun för att 27 000 invånare blev magsjuka hösten 2010. Men borde hela Storsjön skyddas för att dricksvattnet inte ska förorenas igen?

Annons

Parasiten gjorde avtryck. Hade det inte varit för den hade ingen tänkt på att ett riksintresse för vattenförsörjning borde beröra hela Storsjöns tillrinningsområde, något som i så fall kan påverka allt från nya bostadsområden till fiskodlingar och uranbrytning.

Så här ligger det till:

Sverige ska ange sina riksintressen för vattenförsörjning. Precis som det finns riksintressen för vindbruk, mineraler, friluftsliv, kulturmiljö och naturvård ska viktig vattenförsörjning pekas ut.

Länsstyrelsen har lämnat två helt olika förslag till Havs- och vattenmyndigheten om hur man ser på Storsjön.

Orsaken är parasiten, berättar miljöskyddshandläggare Gunbritt Nilsson som har varit med ända sedan magknipet spred sig som en farsot i Östersund.

Nu blir det upp till HaV att bestämma om Storsjöns tillrinningsområde, hela sjön med omnejd, ska ses som en del av dricksvattenproduktionen eller endast en mindre del runt centrala stan och vattenintaget i Minnesgärde.

– Vad är egentligen vitsen med att bara skydda intaget? Crypton lyfte vårt tänkande så att vi har fått en annan bild av hur sårbart vattnet är. Det vore konstigt att bara skydda den lilla anläggningen, säger Gunbritt Nilsson.

Länsstyrelsen skriver i sitt förslag att Östersund hoppas öka sin befolkning, att fler än de 50 400 som i dag får vatten ska använda det och att både sjukhuset och mejeriet är kunder. Realistiska alternativ saknas till ytvattentäkten i Minnesgärde. Totalt finns åtta kommunala vattentäkter i Storsjön, och runt sjön ytterligare sju större enskilda och ett okänt antal små.

Om Hav- och vattenmyndigheten går på detta förslag, att se riksintressets "influensområde" som lika stort som sjön, kan det få större konsekvenser för andra utövare än det snävare förslaget.

Länsstyrelsen nämner planerna på uranbrytning i Oviken, storskalig fiskodling samt ett helt nytt bostadsområde vid Storsjö strand som exempel på verksamheter som kan påverka vattenkvaliteten. Blir Storsjön ett riksintresse för dricksvatten kan särskilda hänsyn komma att krävas av dessa verksamheter och andra.

– Det garderar oss inte från nya parasitutbrott eftersom vi har den struktur vi har på vatten- och avloppsledningar men det blir en bit på vägen och pedagogiskt lyfter det frågan, säger Gunbritt Nilsson.

Beslut väntas under våren.

18 februari 2011 firade kommunledningen att vattnet återigen var friklassat. Kommundirektör Bengt Marsh hällde upp det rena vattnet och serverade alla som kom på presskonferens.

-------------------------------------------

FAKTA: Inga crypton i sjön

Sedan februari 2011 har råvattnet, det vill säga sjövattnet, varit fritt från parasiten Cryptosporidium som hösten 2010 lamslog Östersund. Halterna mäts i närheten av vattenintaget i Minnesgärde.

FAKTA: Brottsligt leverera parasiter?

Dagens dom hanterar frågan om det var brottsligt eller inte av Östersunds kommun att leverera odrickbart dricksvatten till sina invånare/kunder. Var det oaktsamt av kommunen att inte ha koll på vilka parasiter som skulle kunna dyka upp? Eller hade kommunen gjort allt man kunde förvänta sig utifrån den kunskap som fanns? Domen följs med stort intresse.

Frågan om vems fel det var att sjön hade blivit förorenad med avföring släppte däremot åklagaren nästan direkt i brist på bevis.

FAKTA: Svårt hitta annan vattentäkt

I samband med parasitutbrottet hösten 2010 kom det fram synpunkter på att Östersund borde ha en plan B för vattentäkt. Men enligt länsstyrelsen finns inga reservvattentäkter med tillräcklig kapacitet.

SGU har utrett frågan och visat att det inte finns några grundvattenförekomster inom fem mil som kan leverera mängden. Man skulle kunna koppla ihop vattennätet med Ås och ta grundvatten från Krokom men då skulle kapaciteten bli begränsad. Slutligen finns möjligheten att dra ut en provisorisk ledning längre ut i sjön, men det har inte gjorts, enligt rapport från länsstyrelsen.