Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Inlandet kan bli framtidsland

Samtidigt som stora delar av landsbygden näst intill förtvinar i brist på investeringar i nya bostäder, vägar, järnvägar och bredbandsnät presenterar regeringen en kolossal nysatsning på bostäder och tunnelbanor i Stockholmsregionen.

Annons

Dessa omvälvande händelser är två sidor av samma mynt. Otillräckliga satsningar i merparten av landets regioner skapar kaos med växande köer, trängsel och bostadsbrist i storstäderna.

Samtidigt som många partier tar fram program för att stärka landsbygden, riktas de konkreta investeringarna åt de redan gynnade regionerna.

Sverige har, enligt EU:s statistikbyrå, den snabbaste urbaniseringen i Europa. Det är inget att yvas över. Koncentrationen är varken bra för Stockholm eller för landsbygden.

Särskilt hårt drabbas det glest befolkade Inlandet, från Värmland till Norrbotten, om denna utveckling tillåts fortsätta.

Det vidsträckta inlandet har gott om plats och kan erbjuda en bra livsmiljö för många fler. Inlandet kan bli Sveriges framtidsland för alla – om vi utnyttjar dess fördelar.

Vad som krävs för att hela landet ska leva är likvärdiga förutsättningar för utveckling. För storstadsborna kan inlandet inte bara bli ett sommar- och vinterparadis. Området kan ge oss tiotusentals gröna jobb och en kraftigt ökad produktion av kvalitetslivsmedel.

Om inlandet och stora delar av den övriga landsbygden får en attraktiv infrastruktur och bra vardagsservice kan vi minska storstädernas växtverk och miljöproblem och samtidigt stärka tillväxten i hela landet.

Vi som undertecknat denna artikel önskar skapa en helt ny strategi för att lyfta en hel landsdel. Strategin baseras på gränsöverskridande infrastruktur, nya finansieringsmodeller samt gröna och bredbandsstödda framtidsjobb.

• Rusta Inlandsbanan så att denna järnväg från Gällivare till Kristinehamn kan bli den pulsåder för inlandet som både svenska och norska företag behöver för sin expansion och näringslivets breddning.

• Låt en rättmätig del av vattenkraftens värden finansiera en nödvändig och modern infrastruktur i de berörda kommunerna/regionerna. Enklast kan detta ske genom att fastighetsskatten på vatten- och vindkraftsanläggningar överförs från staten till kommunerna/regionerna.

• Höj mineralavgiften till en rimlig, och med andra länder jämförbar, nivå för att stärka berörda kommuner/regioner. Inlandet får inte fortsätta att betraktas som en råvaruproducerande koloni.

• Ge de gröna näringarna – jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och förnybar energiproduktion – i Europas renaste region goda förutsättningar att producera miljövänlig mat och energi.

• Omlokalisera statlig verksamhet från Stockholm till övriga landet. De statliga jobben kan medverka till att stärka och differentiera de lokala arbetsmarknaderna.

• Stärk öst-västförbindelserna över nationsgränserna och bygg gemensamt finansierade vägar, IT-nät och järnvägar i Norden.

Med hjälp av partiernas nya och progressiva landsbygdsprogram borde en sådan strategi med ett stärkt och sammanhållet Norden vara möjlig.

Ulf Björklund
Inlandskommunerna ek förening
Ingvar Persson
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner
Åse Blombäck
Hela Sverige ska leva
Staffan Nilsson
Hela Sverige ska leva
Ewa Back
Norrlandsförbundet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel