Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Innehållet i Migrationsuppgörelsen: Regeringen får regera med Alliansens politik

Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet lämnas utanför när regeringen och Alliansen signerar en av de största politiska uppgörelserna i modern tid.

Det är förvånansvärt mycket allianspolitik bland förslagen där regeringen tvingats backa på flera punkter. Temporära uppehållstillstånd införs, arbete som vägen till integration stärks och Centerpartiet har tvingats backa från kravet om permanenta uppehållstillstånd under tre års. Samtidigt får man igenom sitt krav på att YA-jobb ska omfatta företag utan kollektivavtal och ett utvidgat RUT-avdrag.

Slutsatsen är att migrationspolitiken blir tydligt borgerlig men Socialdemokraterna och Miljöpartiet behåller ledarskapet. Förmågan att kunna nå en sådan stor uppgörelse stärker regeringens trovärdighet. Frågan är dock ifall det vänder regeringens svaga opinionsläge när regeringen återigen regerar med Alliansens politik.

Migrationsuppgörelsen i huvuddrag enligt listan nedan:

Tillfälligt uppehållstillstånd införs och blir huvudregel under tre års tid

Kvotflyktingar, ensamkommande barn och barnfamiljer är undantagna och kommer fortsatt få permanent uppehållstillstånd. Det tillfälliga uppehållstillståndet kan omvandlas till ett permanent tillstånd ifall personen har en inkomst det går att försörja sig på eller fortsatta skyddsskäl efter tre års tid.

► Alla kommuner ska dela på mottagandet

Samtidigt införs en fördelningsnyckel som tar hänsyn till kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek och tidigare mottagande.

► Snabbspår införs

Både för asylsökande som kommer från länder med hög beviljande grad och så kallade säkra länder.

► Ensamkommande flyktingbarn

Antalet ensamkommande flyktingbarn har ökat dramatiskt. Orsakerna till detta ska analyseras och ses över

► Omfördelning av migranter inom EU

Tidigare beslutade EU att omfördela 120 000 flyktingar från Italien och Grekland. Sverige ska begära att vara en del av denna omfördelning och sammanlagt kan det handla om max 54 000 personer.

► Skolan och fler lärare

Friskolor ska få ta emot nyanlända och asylsökande för att minska trycket på den kommunala skolan. Samtidigt ska nyanlända med bakgrund som lärare kunna hjälpa till med undervisning om eleven talar samma språk. Pensionerade lärare och lärarstudenter kan komma att tas in som extra resurser i undervisningen av nyanlända elever.

► YA-jobben utvidgas

Även nyanlända ska omfattas av YA-jobben för att snabbare komma i arbete. Samtidigt utvidgas YA-jobben så att även företag utan kollektivavtal ska kunna anställa.

Praktikplatser

Regeringen ska påbörja särskilda insatser för att ta fram praktikplatser åt nyanlända i privat och offentlig sektor.

► RUT-avdraget utvidgas och RIT-avdrag införs

För att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden utvidgas RUT-avdraget till att även omfatta trädgårdsarbete, flyttjänster och IT-tjänster i hemmet (RIT-avdrag).

► Rätt till dagersättning för personer med av- eller utvisningsbeslut tas bort

Samtidigt införs en ventil för de personer som inte kan av- eller utvisas

► Ökat bostadsbyggande

Tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen införs. Översyn för att förenkla tidsbegränsat bygglov och att "återbostadisera" lägenheter som används för annat ändamål.

► 5000 Fler kvotflyktingar

Andelen kvotflyktingar ökar till att omfatta 5000 personer och en utredning tillsätts om lagliga vägar för att söka asyl i EU.

► Korta handläggningstiden för asylansökan

Migrationsverket ska i februari 2016 redovisa förslag på kort och lång sikt som kortar handläggningstiden av asylansökan

► Tidiga insatser av svenska och samhälle

Svenskundervisning och samhällsorientering börjar redan under asyltiden. Studieförbund pekas ut som lämpliga utförare.

► Snabbare etablering

Möjligheten att införa en utbildningsplikt för personer som kommer till Sverige i den senare delen av livet och som saknar grundskolekompetens ses över.

► Svårare få försörjningsstöd

Lagen ska tydligas vilka krav som ska ställas på en arbetslös person som ansöker om försörjningsstöd

► Begränsad föräldrapenning

Endast ett fåtal dagar med föräldrapenning ska få tas ut av de 450 dagarna efter att barnet fyllt två år. Föräldrapenning ges fortsatt endast till den som inte haft motsvarande förmån i sitt hemland.

Här kan ni läsa hela uppgörelsen (PDF)