Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Låt alla få njuta av vildmarksparken vid ÖSK

Annons

Om Byggherren Mathias Fredriksson exploatering av vildmarksparken vid ÖSK går igenom får jag bättre fjällutsikt. Men jag vill hellre att alla människor får njuta av utsikten och vildmarksparken.

Men i detta skede av processen är det endast jag och ett par grannar som är sakägare och därmed har möjlighet att påverka den juridiska processen.

Jurister synade Mathias Fredrikssons byggprojekt – dom ges sista oktober (15 oktober)

Detta är märkligt eftersom det är ett område som är mest värdefullt för dem som bor en bit bort. Och de som kommer att flytta in i någon av de 800 lägenheter som planeras vid Blomstergården, slakteriområdet.

Jag hoppas Mark- och miljödomstolen beaktar de synpunkter som inkommit från många medborgare. Och särskilt dessa punkter:

Genom den föreslagna planändringen tillgodoses utan tydlig motivering endast ett enskilt intresse, på bekostnad av tungt vägande allmänna intressen som nuvarande detalj- och översiktsplan avser att skydda. Att ta parkområde i anspråk torde endast kunna ske i syfte att tillgodose tungt vägande allmänna intressen, framför allt mot bakgrund av områdets betydelse för kommuninnevånarnas möjligheter till tätortsnära rekreation.

Området är parkmark enligt detaljplanen 1961-01-10 och 1994-09-15.

Beslutsunderlaget är undermåligt, dels på grund av oklarheter i hur ärendet har handlagts, dels på grund av att en fullvärdig naturvärdesinventering inte har genomförts under den tid på året då sådana låter sig göras. Och att den utförts av exploatören.

Jag vill även poängtera att det inte handlar om ” not in my backyard” fenomenet!

Marcus Åsling: Inte på min bakgård-attityden sänker Östersund som stad (9 oktober)

Utan att jag, på grund av nuvarande lagstiftning där allmänheten, i detta skede, inte har någon talan, företräder just allmänheten och de sociala värden och de naturvärden som hotas. Dom meddelas 31 oktober.

Mats Mäki, medlem i Facebookgruppen ”Bevara ÖSK”

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel