Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Naturligtvis ska det inte brytas alunskiffer i närheten av Storsjön!

Artikel 21 av 41
Planerna på gruvbrytning i Oviken
Visa alla artiklar

Annons

Angående EU Energy corporations planerade ansökan om bearbetningskoncession i Oviken: Jag har läst samrådsunderlag Viken, här är mina synpunkter.

Brytningen avses ske i fyra ”mindre” 200 x 200 meter och cirka 30 meter djupa dagbrott. Omräknad areal blir alltså 4 x 40 000 kvadratmeter, det vill säga minst 16 hektar. Detta är sålunda inte något ”mindre” område.

Vilken areal de tillhörande anläggningarna beräknas uppta nämns inte, men torde vara ansenlig. Dessutom kommer transportvägar inom området att ta stor areal i anspråk. 

Det blir ju omöjligt att bara utvinna vanadin, eftersom alunskiffern även innehåller andra metaller, bland annat uran, som också kommer att exponeras.

Redan materialets potentiella urlakning av metaller (bland annat uran) som gör det nödvändigt att anlägga sandmagasin på tätt geomembran (nämligen vilket?) torde innebära risk för läckage till Storsjön.

Att gruvdriften kommer att sänka grundvattenytan är inte godtagbart, med tanke på de redan låga nivåerna. 

Av höjdkurvorna att döma är det 68 meters fallhöjd från brytningsområdet ner till Storsjön, utöver de planerade mottagarna av överskottsvatten som utmynnar i Storsjön.

Att länshållningsvatten från gruvor brukar kunna vara påverkat av bland annat metaller som finns i berggrunden/grundvattnet torde, med tanke på uranhalten, göra det klart olämpligt att leda ut detta vatten i Storsjön.

Man får betänka att den medgivna koncessionen säkert omfattar 25 år plus 10 års förlängning, vilket skulle innebära 16 hektar dagbrott plus utrymme för tillhörande anläggningar och transportvägar. Detta innebär att buller, vibrationer och luftföroreningar kvarstår under minst 25 år, och igenläggningen och återställningen av dagbrott och olika upplag knappast sker tidigare.

Naturligtvis ska det inte ske någon som helst brytning av alunskiffer i närheten av Storsjön!

Eva Berthold, Svenstavik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel