Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: Personalen på Norra skolan i öppet brev till politikerna – ”Ni bör ompröva ert förslag”

 
Skolkarusellen i Östersunds kommun
Visa alla artiklar

Personalen på Norra skolan undertecknar en skrivelse till kommunen där man föreslår att politikerna återkallar beslutet om en omflyttning för skolans elever till Parkskolan.

Läs brevet i sin helhet här:

Till politikerna i Östersunds kommun

För oss personal på Norra skolan kom förslaget om en flytt av årskurs 4–6 till Parkskolan som en blixt från klar himmel. Vi fick informationen 07.30 strax innan vi skulle ta emot eleverna, två timmar innan media publicerade nyheten.

Förslaget är upprörande ur flera aspekter. Vi har inte fått möjlighet att vara delaktiga i processen. Något som borde vara självklart med tanke på omfattningen av förslaget. Det är först nu som vi under tidspress har gjort en risk- och konsekvensanalys.

En annan aspekt är att det är mindre än ett år sedan vi nåddes av nyheten att Norra skolan skulle utökas och bli en F-6-skola. Under några få hektiska månader har vi rivit slöjdsalar, byggt om matsalen, flyttat bibliotek, flyttat arbetsplatser, renoverat klassrum och köpt läromedel till årskurs 6. Vi pedagoger har lagt ner ett gediget arbete för att organisera om skolans lokaler för att rymma den nya organisationen. Detta har medfört en stor arbetsbelastning och kostat mycket pengar. Dessa investeringar och omorganisationer har vi ändå gjort med tilltro, glädje och stolthet över att få arbeta i ett F-6-perspektiv. Tilläggas kan att vi också fått positiv respons från vårdnadshavare att Norra skolan nu erbjuder ett långsiktigt alternativ till skolgång. Vi upplever tyvärr att en stor del av detta arbete gjorts förgäves om detta förslag går igenom.

Norra skolan är en sammanhållen skola med god ledning och struktur, kollegialt utvecklingsarbete, kvalitativ verksamhet, regelbundna aktiviteter och traditioner som utvärderas och utvecklas. Vi har dessutom inlett ett samarbete mellan de centrala skolorna för att få en gemensam samsyn som genomsyrar F-9 på dessa skolor. Det är en vision som behöver planeras på lång sikt innan man genomför den för att det ska bli bra. Vi anser att förslaget kommer med för kort framförhållning vilket gör det svårt att hinna anpassa Parkskolans högstadiemiljö så att det gynnar våra yngre elever. Norra skolan kommer också ha kort tid på sig att anpassa lärmiljöerna för en treparallellig F-3-skola.

För oss som pedagoger är elevperspektivet viktigast vid alla omorganisationer. Att elever ska flyttas runt i Östersund på det sätt som föreslås, är inte bra ur deras perspektiv. Redan det här läsåret fick Norra skolan ta emot elever från nerlagda Körfältsskolan. Ska dessa elever få sin trygghet uppryckt igen? Vilken trovärdighet får elever och vårdnadshavare för Östersunds kommun när de ser att beslut som fattas rycks upp så lättvindigt?

Alla som har arbetat i en skolverksamhet vet att det tar lång tid att bygga en grupp där både personal och elever känner sig trygga. Trygghet är en grundläggande förutsättning för lärande och en god arbetsmiljö.

Slutligen ger ett sådant här förslag stor oro i personalgruppen, bland vårdnadshavarna och även eleverna. En oro och otrygghet som kan påverka både trivsel och studieresultat. Vi ser redan nu att fler elever söker sig till andra aktörer än kommunala skolan. Vi befarar att denna ström ökar med detta förslag och i en förlängning spär på den segregering som vi redan nu ser i Östersunds skolor.

För att upprätthålla tilltron till Östersunds kommuns skolorganisation både hos elever, vårdnadshavare och personal anser vi att ni bör ompröva ert förslag. Vi föreslår att ni tillsammans med alla berörda tar nya tag med att arbeta fram andra lösningar som fungerar i ett långsiktigt perspektiv, med personalen och elevernas bästa i fokus.

Hälsningar personalen på Norra skolan

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel