Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Rena lotteriet när länsstyrelsen avgör riksintresset vid nybyggen

Annons

Den senaste tiden har det varit två ärenden som det rapporterats om i media där kommunen och länsstyrelsen gått i klinch med varandra avseende riksintresset för Östersunds stad.

Länsstyrelsen ansvarar för att bevaka de statliga intressena inom länet, bland annat riksintresset för kulturmiljövård. Centralt för länsstyrelsen är huruvida genomförandet av planer och givna bygglov innebär åtgärder som påtagligt skadar riksintresset.

Kommunen beviljade häromåret bygglov för uppförande av en digital skylt på cirka 17 kvadratmeter vid Vallaleden. Beviljat bygglov överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde bygglovet i våras med motiveringen att den upplysta skylten skulle medföra en påtaglig påverkan på riksintresset.

Riksintresset beskrivs bland annat med ”stadens anblick” och det är detta värde som länsstyrelsen bedömde bli påtagligt påverkat av en skylt vid Vallaleden. Länsstyrelsen ansåg att skyltens placering vid just denna plats förtar utblicken mot staden Östersund på ett sådant sätt att det utgör påtaglig skada på riksintresset.

Planförslaget för Storsjö Strand, etapp två, har nyligen varit ute på en andra granskning. Vid den första granskningen fick kommunen på nosen av länsstyrelsen då planen eventuellt skulle överprövas av dem.

Länsstyrelsen bedömde vid tillfället att utblicken från Gränsgatan skulle bli så påverkad av planförslagets bebyggelse att det förelåg risk för påtaglig skada på riksintresset.

Kommunen blev byxis och omarbetade planen något och skickade ut denna på en andra granskning. Nu har denna andra granskning av planförslaget genomförts. Länsstyrelsen har återigen yttrat sig över planförslaget och bedömt att riksintresset för Östersund stad kommer att påverkas, men inte på ett sådant sätt som innebär påtaglig skada.

Länsstyrelsen grundar sin bedömning på att kommunen reviderat planförslaget, bland annat sänkt bebyggelsens höjd från fem våningar till fyra samt gjort mindre justeringar av husens placering.

Vi konstaterar att länsstyrelsens fokus hela tiden avser utblickarna från staden och ut över vattnet mot Frösön, Annersia och fjällen. Inget resonemang förs om stadens anblick från Frösön och dess strand.

Vid upphävande av beviljat bygglov för skylten vid Vallaleden fäste länsstyrelsen synnerligen vikt vid värdet av utblickar mot staden vid bedömning av påverkan på riksintresset. Nu har länsstyrelsen ignorerat detta värde vid bedömning av påverkan på riksintresset vad gäller Storsjö Strand.

Det är fullständigt orimligt att en skylt på 17 kvadratmeter skulle utgöra en väsentligt större påverkan på riksintresset och utblickarna mot staden än en omfattande bebyggelse med fyra våningar längs med strandkanten framför staden och dess bebyggelse.

Länsstyrelsens hantering och bedömning av riksintresset kan därmed liknas vid en tombola. Ibland blir det vinstlott (Storsjö Strand) och ibland blir det nitlott (skylten) vid exploatering.

Oroliga

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel