Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

INSÄNDARE: Svar från Larsson (C): Opinionsbildningen måste fortsätta tills gruvbrytningen stoppats

Artikel 34 av 41
Planerna på gruvbrytning i Oviken
Visa alla artiklar

Annons

Det är lätt att instämma i Håkan Olssons förhoppning om att det ska gå att samla en riksdagsmajoritet bakom ett förslag om förbud mot brytning av alunskiffer. Jag hoppas men säker kan man inte vara.

INSÄNDARE: Det borde gå att införa tillfälligt stopp för prospekteringstillstånd (7 mars)

Näringsutskottet har möjlighet att i sitt betänkande föreslå förbud mot brytning i alunskiffer när utskottet behandlar två aktuella motioner om dessa frågor. Dels är det Birger Lahti (V) med flera som förespråkar ett förbud mot brytning av alunskiffer, dels är det Tuve Skånberg (KD) som vill införa kommunalt veto mot prospektering i alunskiffer.

Vi kan hoppas på tydliga positiva ställningstaganden i utskottsbetänkandet, men det är sällan motioner bifalls rakt av. Samtidigt vet vi att flera partier motsätter sig brytning i alunskiffer.

Även med ett riksdagsbeslut krävs en lagändring och dessförinnan en utredning. Det är positivt att denna inriktning redan finns i Januariavtalet. Tills en ny lag kan träda i kraft 1 januari 2022 gäller emellertid nuvarande lag.

Enligt gällande lagstiftning beslutar Bergmästaren när det gäller bearbetningskoncession. Innan beslut ska länsstyrelsen och övriga intressenter få säga sitt. Det är en sådan samrådsremiss som de senaste veckorna har gällt den aktuella ansökan i Oviken.

Är Bergmästaren klok blir det avslag på ansökan. Vid tveksamhet kan Bergmästaren hänskjuta frågan till regeringen om ”frågan om koncession skulle vara särskilt betydelsefull ur allmän synpunkt”.

Att det är så i det aktuella fallet borde vara svårt att förneka. I Storsjöbygden är motståndet mot brytning i alunskiffret i Oviken massivt – och ur allmän synpunkt blir det ännu tyngre om även riksdagsmajoriteten skulle säga ifrån.

Enligt miljöbalken ska Bergmästaren dessutom ta hänsyn till om ansökan gäller ekologiskt känsliga områden eller om det handlar om jordbruksmark av nationell betydelse. Jag har svårt att se att det inte handlar om detta särskilt som risken är uppenbar att dricksvattentäkten Storsjön kan förorenas.

Jag är mot den här bakgrunden ganska optimistisk om att det kan bli stopp för EU Energy Corps ansökan tills den utlovade nya lagstiftningen är på plats – och att den nya lagen kommer att göra stoppet definitivt.

Så du är inte ute och cyklar, Håkan O! Ändå är det viktigt att vi fortsätter opinionsbildningen tills vi verkligen har nått målet.

Håkan Larsson (C), Rödön

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel