Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Insändare: ViSK: Skogsupprop för miljön

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket inte räcker.

Då vår biologiska mångfald är hotat behöver kyrkan ändra nuvarande system i kyrkoordningen, där det står att Prästlönetillgångarna som är drygt 3 % av kyrkans resurser ska förvaltas så effektivt som möjligt med bästa möjliga ekonomiska avkastning. Från 1950 har ca 60 procent av Sveriges produktiva skogsmark kalavverkats och ersatts med mer eller mindre monotona produktionsskogar.  Vänstern i Svenska Kyrkan (ViSK) menar att det finns utrymme för ett förändrat skogsbruk.

Enligt den grundsyn som biskoparna lyfter fram i Ett biskopsbrev om klimatet har skogen ett egenvärde i relation till Gud genom att Gud älskar sin skapelse. Denna grundhållning borde motivera Svenska kyrkan till ett ambitiöst arbete för att bevara naturen.

ViSK vill att Kyrkan ska avsätta minst 20 % av sitt innehav till naturvärden genom att avstå skogsbruk i känsliga områden för den biologiska mångfalden, i tätortsnära områden för människors hälsa och rekreation, och i intresseområden för vårt urfolk där skyddsvärda skogar finns som ett led i försoningsarbetet. Dessa skogar bör omvandlas till kyrkoreservat, i ständigt skydd av Svenska kyrkan som förvaltare.

ViSK vill att formuleringarna i Kyrkoordningen angående förvaltningen av prästlönetillgångarna skrivs om. Den biologiska mångfalden, ekosystemets ramar och kulturvärde ska vara styrande för hur skogen sköts, inte den ekonomiska avkastningen.

ViSK vill att Svenska kyrkan bör inrätta ett vetenskapligt råd för biologisk mångfald i skogen, kunskapsuppbyggnaden om skogar med särskilt höga naturvärden måste intensifieras och fördjupas i samråd med Urfolk och aktuell forskning. Rådet bör utforma ett solidariskt ekonomiskt utjämningssystem för Kyrkans skogsbruk över alla stift.

ViSK vill att Svenska kyrkan ska efterleva sitt åtagande gentemot Agenda 2030, ILO 169 och ta hänsyn till barnkonventionen.

Rösta på ViSK Vänstern i Svenska Kyrkan.

Mona Olsson Ordförande ViSK

Miljöutskottet ViSK

Monica Lindmark Luleå stift

Lena Nordqvist Luleå stift

Marie Buhr Härnösands stift

Henry Svonni Härnösands stift

Elin McAdam Uppsala stift

Lars Bruno Andersson Uppsala stift

Erland Svensson Göteborg stift

Per Håkansson Lunds stift

Härnösands stift i Jämtland/Härjedalen

Marie Svensson Krokoms pastorat

Catarina Antán Sydöstras pastorat

Helena Åsasdotter Nord Sydöstras pastorat

Christina Mellberg Östersunds församling

Sonny Hoffman Östersunds församling

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel