Annons
Vidare till op.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

”Jag är stolt över det arbete som jag gjort”

Margaretha Lindbäck ger sin syn på ÖP:s granskning i ett debattinlägg.

Jag har alltid brunnit för min hembygd och för kvinnors kraft som företagare. När jag återvände hem till Bergs kommun efter studier i Umeå var det för att jag ville bidra till att skapa mer möjligheter och förutsättningar att leva ett bra liv på landet. Det var lågkonjunktur och arbetslösheten i kommunen var stor. I samband med det föddes idén om Åtigårn. Vi bildade en ekonomisk förening som skulle utveckla turism utifrån bygdens egna kulturella förutsättningar. Det var många som ansåg att arbetet var viktigt och utvecklade bygden samtidigt som vi skapade nya jobb, bland annat Jämtlands läns museum, Jämtlands länsstyrelses Kulturmiljöenhet, Kooperativ Utveckling i Jämtlands län, Utvecklingscentrum i Berg AB och Länsarbetsnämnden i Jämtlands län. Och vi var många kvinnor som för första gången i detta samarbete prövade våra vingar som entreprenörer, hembygdsutvecklare och företagare.

Vi insåg snabbt att det krävdes mer för att attrahera turister till vår bygd. Vi involverade därför tio byar runt sjön Näkten för ett projekt som inventerade kulturarvet i området som grunden för en satsning på turism. Arbetet resulterade i ett antal rapporter, uppsatser och en utställning och ledde fram till att Näktenbygdens Intresseförening startades som sedan dess tagit fram en förstudie om turism och paketerat bygdens erbjudande mot turister.

Under 1999 ansökte Strömsunds kommuns näringslivsbolag om att bli lokalt resurscentrum. Syftet med resurscentrum är främst att stötta kvinnor som vill starta och utveckla egna företag och att stötta kvinnor med idéer som är viktiga för samhällsutvecklingen lokalt. Huvuduppgiften är att synliggöra och uppvärdera landsbygdskvinnornas innovations- och initiativförmåga samt att ta fram modeller för näringslivsutveckling på kvinnors villkor. Vi insåg att Åtigårns ekonomiska förening i praktiken fungerat som lokalt resurscentrum. Det var därför ett naturligt steg att ta detta ansvar för hela kommunen för att förvalta de erfarenheter och kunskaper som vi skapat lokalt och låta dem komma hela kommunen till del. Vi ansökte och blev antagna som lokalt resurscentrum samma år. Arbetet blev mycket lyckat. I utvärderingen konstaterades: Åtigårns lokala resurscentrum [har] med råge har uppfyllt sin målsättning [---]. Projektet har också haft stor nytta av att projektteamet bestått av personer som på olika sätt har lång erfarenhet av projektarbete, på olika nivåer och i olika positioner. Dessa erfarenheter har gjort att vissa enkla misstag helt har kunnat undvikas.

Även projektet Mera reseanledningar, där jag bidragit med arbete, har utvärderats och det med positivt resultat. Projektet har fyllt en funktion eftersom det synliggjort företagande kvinnor inom kulturhistorisk turism och deras villkor, det har ökat Länsstyrelsens kunskap om branschen, bekräftat att branschen är outvecklad men att det finns en utvecklingspotential.

Vi har arbetat både med och utan bidrag från Tillväxtverket för vår verksamhet som lokalt resurscentrum. En hel del arbete har blivit oavlönat och ideellt. Mellan 2011 och 2013 bedrev vi projektet Jämställt näringsliv i Jämtlands län. Vi samlade tillväxtaktörer i Jämtlands län och samlade en grupp mycket framstående experter inom jämställdhet och kvinnligt företagande. Arbetet resulterade i bland annat tre forskningsrapporter som belyser jämställdhetsproblemen i Jämtlands län. Sweco utvärderade arbetet: Projektet [har] varit viktigt för regionen. Projektet Jämställt näringsliv i Jämtlands län har lyft frågan om ett jämställt företagande i regionen. Därmed skapas en viss legitimitet att arbeta med och diskutera frågan.

Just nu pågår en extern utvärdering av Tillväxtverkets hela arbete med resurscentra som gör stickprovskontroller på ett flertal lokala resurscentra, bland annat det som jag arbetat med. I det arbetet har jag varit behjälplig – både på utvärderarnas och mitt eget initiativ. Jag har träffat utvärderarna, lämnat över dokumentation och även varit i kontakt med Tillväxtverket. Jag vill inte föregå resultatet av utvärderingen men jag vill berätta att jag välkomnar utvärderingen och inte har något att dölja.

Det pågår ett mediedrev mot min person och den verksamhet för lokal utveckling och kvinnors företagande i Jämtland som jag, tillsammans med många andra personer och samhällsaktörer, drivit de senaste 20 åren. I ett sådant läge finns det aldrig möjlighet att ge sin egen bild i en intervju – scenen är redan riggad för fällning i den mediedomstolen – så jag väljer att istället berätta om min syn på vårt arbete med egna ord.

Jag tror på kraften hos kvinnor och att om de strukturer som idag hämmar kvinnors företagande försvinner, så kommer denna kvinnokraft att leda till jobb och utveckling. Jag tror på kraften i lokalt engagemang och att om vi är många som arbetar för hembygdens kultur och arbetstillfällen så får vi en landsbygd där fler kan leva och verka. Jag tror på kraften i gemensamma kraftansträngningar och att om vi på många platser i många sammanhang över hela Sverige driver projekt som gör kvinnors företagande och landsbygdens utveckling möjlig, så kommer vi tillsammans bli dropparna som urholkar stenen. För detta har jag arbetat de senaste 20 åren. Jag är stolt över det arbete som jag gjort tillsammans med många andra engagerade eldsjälar.

Läs ÖP:s svar: "ÖP:s granskning handlar inte om det ska drivas jämställdhetsprojekt eller inte".