Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jämtkraft glömmer inte bort miljöfrågorna

ÖP:s artikel 26 augusti ”Tvärstopp för fisken – Jämtkraft vägrar bygga vandringsväg” har väckt en del reaktioner och frågor från människor om vår inställning till miljöfrågor.

Annons

Vi vill därför komma med ett klargörande om hur vi ser på och hur vi arbetar med de här frågorna.

Uttalandet att biologisk mångfald inte är ett av våra affärsmål är inte någon lyckad formulering från Jämtkrafts sida. Särskilt inte när formuleringen rycks ur sitt sammanhang, som ett huvudbudskap om var vi står när det gäller miljöfrågor. Vi förstår att det kan väcka reaktioner.

Vi är miljöcertifierade sedan 2003 och har en långt gående miljöpolicy som genomsyrar hela vår verksamhet. Att följa lagen är ett minimikrav. Det är en absolut självklarhet för oss att följa Miljöbalken och alla de lagar och regler som finns på miljöområdet.

Var och en på Jämtkraft har ett ansvar för att miljöpolicyn följs varje dag. De miljömål som är satta utifrån policyn är inte desamma som våra affärsmål – vårt uppdrag är att producera energi. Men de har likväl en stor betydelse för vår verksamhet.

Ett exempel renoveringen av Hissmofors kraftstation där vi väljer den senaste tekniken för att skydda miljön, trots att vi inte måste. Ett annat exempel är att vi bytt ut samtliga PCB-kontaminerade transformatorer. Ett område där kommit längre än många andra energibolag.

Vi byter också ut stolptransformatorer i vattenskyddsområden till markstationer med oljeuppsamlingskärl. Det är några exempel på hur vi arbetar för att minimera skador på flora och fauna. Och vi fortsätter att jobba med ständiga förbättringar.

Vi ser gärna att det byggs fisktrappor där det är ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Dessa avvägningar görs av Miljödomstolen.

Vi respekterar och följer Miljödomstolens beslut och kompetens. De väger samman flera miljö- och samhällsaspekter ur ett helhetsperspektiv, på ett helt annat sätt än vi som företagare kan göra.

Miljödomstolen har inte gjort bedömningen att en fisktrappa är ekonomiskt rimlig och ekologiskt motiverad i samband med renoveringarna i Billstaån, Älvräddarna, fiskevårdsområden och Jämtkraft är alla olika parter i domstolsförhandlingarna och vi måste alla acceptera domstolens avväganden.

Anser någon av parterna att Miljödomstolen inte gjort en korrekt bedömning kan ärendet överklagas till en högre instans. Detta har också gjorts i fallet med Billstaån men Miljööverdomstolen har inte funnit någon anledning att ompröva ärendet.

För övrigt så eftersträvar vi att ha en dialog med berörda myndigheter, sakkunniga och intresserade parter för att utreda förutsättningar för att återskapa vandringsvägar för fisk. Oavsett vem som ska bekosta en eventuell fisktrappa är steg ett att väga kostnad mot nytta.

Och oavsett vem som ska bekosta en eventuell fisktrappa så är vi intresserade av att föra en dialog och tillmötesgå de intressen som finns.

Jämtkraft har ett långt gående miljöansvar och det tar vi på allvar. Vi bortser inte från biologisk mångfald.

Anders Rubensson
pressansvarig Jämtkraft

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons