Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ingen myndighet vill ta på sig miljöansvar för kraftledningen

/

Länsstyrelsen skyller ifrån sig miljöansvaret för kraftledningen i fjällen. Det anser Hans Olander vid den myndighet som har det yttersta ansvaret för bygget.
– Det gäller att göra det lätt för sig, säger han.

Annons

Länsstyrelsen å sin sida skyller på Hans Olander för att han struntade i deras råd. Myndigheterna skjuter bägge ansvaret ifrån sig.

ÖP har i flera artiklar berättat om att det pågående jättebygget mellan Järpströmmen och norska Nea. I känslig fjällnatur ska en 7,5 mil lång 400 kilovoltsledning ersätta den gamla svagare ledningen på svenska sidan. Ledningen korsar på fyra ställen Åreälven och Enan som tillsammans är ett Natura 2000-område.

I vinter har det visat sig att markundersökningarna som gjordes var bristfälliga. Det blev därför en överraskning när det porösa så kallade ”trasberget” där stolpfundamenten skulle gjutas inte visade sig hålla. Det har krävts sprängningar, omfattande grävningsarbeten, gjutningar och en skytteltrafik av grävmaskiner, bandvagnar och helikoptertransporter med betong.

markskador efter maskinerna upptäcktes redan i höstas. Visserligen skulle kraftledningen komma att innebära ”betydande miljöpåverkan”, det har inte mörkats i förberedelserna. Men byggherren Svenska Kraftnät hade ändå en rad krav på sig att ta milhänsyn vid anläggningsjobbet. Känsliga våtmarker fick inte köras sönder.

I höstas visade det sig att det ändå hade skett. Maskinerna hade börjat köra trots att tjälen inte hade gått i marken, stockmattor och portabla broar hade inte lagts ut över bäckpassager och över myrar som inte bar.

länsstyrelsen varför det inte gjordes någon polisanmälan. Överträdelserna var så flagranta att det normalt borde ha lett till åtalsanmälan för miljöbrott. När det gällde hur stolparna skulle förankras fanns ingen beskrivning på hur det skulle gå till, men när det gällde hur markskador skulle undvikas hade entreprenören i alla fall en lång lista på förhållningsregler. Och flera av dem hade inte följts.

försvarade sig i ÖP med att de juridiska reglerna inte gav länsstyrelsen något mandat att polisanmäla. Länsstyrelsen hade inte prövat kraftledningen enligt miljöbalken och var därför inte tillsynsmyndighet. De hänsynsregler som entreprenören hade att följa var inte juridiskt bindande. De var inga villkor.

– Det där är ett sätt att skylla ifrån sig, säger Hans Olander som har handlagt hela bygget vid Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som gav sitt godkännande till regeringen som tog det formella beslutet. Men, säger Hans Olander, självklart är bygget prövat enligt miljöbalken och därmed har länsstyrelsen haft större utrymme att agera än de gjort.

– Att det prövas enligt miljöbalken är en förutsättning för att ledningen ska få godkänt, säger han.

– Vi. Men jag förväntar mig att länsstyrelsen tar upp vad de vill när jag remitterar frågan till dem. Det normala är att länsstyrelsen tar ställning enligt miljöbalken och i det här fallet hade de kunnat trycka på och sagt vad vi skulle ha satt som villkor för bygget.

– Det där är kanske en tolkningsfråga, säger Martin Jakobsson vid länsstyrelsen.

tog i ett yttrande till miljökonsekvensbeskrivningen tio månader före regeringens beslut upp att man ville ”att kvalitetssäkring sker på så sätt att tillståndet villkoras av att det upprättas ett styrdokument som reglerar de miljö– och naturhänsyn som ska tas för projektet.”

– Vi ville att det skulle finnas villkor, men det beror kanske på hur man tolkar det. Det blev inga villkor. Ingen reagerade på det efteråt. Det får bli en lärdom att vi måste vara jättetydliga och punkta upp vad vi vill ha med, säger Martin Jakobsson.

Att det blev större ingrepp i naturen för att gjuta stolparna är inte heller något som kan ställas byggherren till svars efteråt.

– Då borde det ha funnits ett villkor om att bygget ska överensstämma med inlämnade handlingar och det finns inte. Så här i backspegeln kan man säga att man borde ha brassat på med massor av villkor, säger Martin Jakobsson.

Enligt Hans Olander har både Energimarknadsinspektionen och länsstyrelsen ansvar och kan polisanmäla om det sker överträdelser, men han säger samtidigt att Energimarknadsinspektionen inte tänker göra det eftersom ”vi brukar inte tycka att man vinner något på att anmäla”.

slår ifrån sig. Den enda prövning som länsstyrelsen har gjort inför bygget gällde om den nya ledningen skulle kunna byggas utan att Natura 2000-området Åreälven med Enan tog skada. Svaret blev ja, och de konstaterade skador som upptäcktes i höstas påverkar inte den skyddsvärda älven.

– Natura 2000-området är det enda objekt där vi äger frågan, säger han och berättar att han satte stopp av den anledningen när entreprenören frågade om de fick spränga i Enan i vintras när isen dämde upp vatten och det blev farligt att köra över.

– Jag vet inte hur de löste det. De fick använda grävskopor, men det kanske löste sig av sig självt.

Enda påföljden för Svenska Kraftnät och deras entreprenörer som skulle kunna bli aktuell vore om någon spillde kemikalier i vattendragen, menar han. Då skulle det vara ett miljöbrott.

Mer läsning

Annons