Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Miljöministern på besök i Vålådalen

Miljöminister Karolina Skog (MP) vandrade längst den populära Blanktjärnsrundan under veckans besök i Jämtland. En plats där länsstyrelsen har haft svårt att hänga med det ökade besökstrycket.
–Det viktiga för mig är att nu finns det pengar på plats, säger Karolina Skog.

Annons

Det var för att följa upp regeringens satsning på värdefull natur som miljöministern under onsdag eftermiddag följde med på en vandring längst Blanktjärnsrundan i Vålådalen. Den populära leden där besöksantalen ökat med tusental under de senaste två åren. En ökning som har resulterat i förslitningsskador på naturen.

Läs mer här: Tusentals fler tar sig till Blanktjärnarna – nu krävs åtgärder

Miljöminister Karolina Skog (MP) besöker Jämtland under två dagar. Under onsdagen besökte hon Tysjöarna samt Vålådalen tillsammans med bland annat representanter från Länsstyrelsen i Jämtland, Åre Bergscyklister och naturturismföretagare.

– Det har skett en stor förändring lokalt just här i Vålådalen och det har då varit svårt för myndigheten att hänga med i det. Det är någonting som vi får utvärdera. Men det viktiga för mig är att nu finns det pengar på plats. Länsstyrelsen i Jämtland är duktig på att söka de här pengarna och det kommer att göra att man kan hämta upp det, säger Karolina Skog (MP).

Länsstyrelsen, som under flera år fört statistik över antal passager på Blanktjärnsrundan under sommarsäsong. Mellan 1 juni och 1 oktober 2016 har det totalt varit 13 622 passager på leden. En ökning med nästan 400 procent jämfört med 2013. En förklaring som Ola Fransson, naturumföreståndare i Vålådalen, tror ligger i den virala spridning som de smaragdblå sjöarna har haft.

– Det skulle man forska på. Varför det blev den här enorma uppgången. Jag har räknat bilar på parkeringen under första älgjaktshelgen i tio år. Det har aldrig varit fler än tio bilar. I år var det 300, säger Ola Fransson.

Se skridskofilmen från Blanktjärn här .

Miljöminister Karolina Skog fick under en tur på leden mot Blanktjärnarna ta del av de insatser som Länsstyrelsen i Jämtland gjort under sommaren.

För två år sedan tog Naturvårdsverket fram en nulägesbeskrivning av det statliga ledsystemet från Dalarna till Norrbotten. Där framgick det stora brister och en underhållsskuld på ungefär 100 miljoner kronor. Brister som har märkts av både i Vålådalen och längs med den populära Jämtlandstriangeln. Regeringen svarade med ökade anslag som gav Länstyrelsen i Jämtland möjlighet att utöka sina insatser. Resultatet presenterades för miljöministern under eftermiddagen.

– Det är väldigt intressant att ta del av de satsningar som görs. Från regeringens sida har vi väldigt höga ambitioner när det kommer till naturvård och det är både att skydda natur och att göra den tillgänglig för många, säger Karolina Skog.

De åtgärder som presenterades var bland annat den nya bron över Vålån som planeras stå färdig innan vintern. Även resultatet av det påbörjade cykelprojektet som länsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket och Vålådalens fjällstation arbetat med under sommaren visades upp. Anpassade spångar, skyltning, och omdragning av leden ska tillsammans med olika lösningar på markskydd minska slitaget både för cyklister, löpare och vandrare.

– Det är fantastiskt att komma ut och se konkreta resultat, och att resultaten hamnar i ett väldigt tydligt sammanhang där man har dialog med företag på orten och föreningar. Jag ser att det kommer ut mycket värde av de här medlen, säger Karolina Skog.

Men trots insatser syns slitaget igenom. P4 Jämtland rapporterade under tisdagen att Naturvårdsverket kritiserat Länsstyrelsen i Jämtland att det gått för långsamt att anpassa lederna i Vålådalen och längst Jämtlandstriangeln för det höga besökstrycket. Något som Erik Hellberg Meschas, ansvarig handläggare på Naturvårdsverket, säger till P4 Jämtland har tagit mer skada på naturen än nödvändigt.

Eva Näsman, som jobbar med förvaltning och skötsel av naturreservaten och fjällederna på länsstyrelsen, tillhör den arbetsgruppen som planerar och söker pengar för olika insatser.

– Här i Vålådalen påbörjade vi arbetet 2015. Vi hade inte kunnat förutse den här förändringen av friluftslivet som varit här kring Blanktjärn. Det är väldigt svår att förutspå, säger hon.

Den nya bron  över Vålån planeras att bli klar under hösten.

Enligt Eva Näsman har man kommit långt sedan Naturvårdsverkets nulägesbeskrivning presenterades för två år sedan.

– Det är sedan i fjol som vi har kunnat söka riktade pengar för att åtgärda det här. Vi har byggt ut rastskydd och vi har haft extra resurser för personal som har jobbat med spänger och leder och vi har jobbat med broarna. Det har kommit till ganska mycket extra resurser. Nu är vi i gång. Sen kan man ju inte göra allt på en gång, säger Eva Näsman.

På kritiken kring slitaget kring Jämtlandstriangeln är nationalparksprocessen något som bromsat upp enligt Länsstyrelsen i Jämtland.

– Vi har den här nationalparksprocessen att förhålla oss till. Där har en ledutredning kommit i gång. En översyn av lederna där det finns diskussioner om att, i hänsyn till renskötseln, ändra dragningen av vissa leder. Vi vill göra ett grundligt arbete där. Och det är ju anledningen till att vi inte har spångat eller åtgärdad med grusning runt Jämtlandstriangeln ännu. Men arbetet är i gång.

Breddade spänger för cyklister är en del av de insatser som gjorts under sommarens cykelprojekt.

Miljöministern är tydlig med att hon blickar framåt.

– Det viktiga för mig är att nu finns det pengar på plats. Länsstyrelsen i Jämtland är duktig på att söka de här pengarna och det kommer att göra att man kan hämta upp det. Sen kan man alltid tycka att man ska börja innan, men nu finns det ett väldigt tydligt arbete på gång och en förutsättning för det är att det finns statliga medel.

Av SVT Nyheter Jämtland fick ministern frågan om insatserna var nog när besöksantalen ökar så pass mycket.

– De tillägnade medlen som finns nu är betydligt större än tidigare. I Jämtland har man varit duktigt på söka pengar och använda dom men det är klart om man har negligeratd något under lång tid så tar det tid att komma ifatt, säger Karolina Skog till SVT Nyheter Jämtland.

Annica Ideström från ATI Mountain Experience, har sin bas i Östra Vålådalen. Hon var med under besöket i Vålådalen som naturturismföretagare och representerar naturturismen i området.

– Det finns ett stort intresse att lyssna in förutsättningar. Naturturismföretagare upplever många gånger att det finns ett glapp. Det finns en vilja men inte några former att hitta vägar och samarbeta för att exempelvis visa upp våran skyddade natur på ett hållbart sätt. Där finns det jättemycket att göra, säger Annica Ideström.

---

Fakta

Länsstyrelsen har de senaste åren mätt antalet passager längs Blanktjärnsrundan. Mätutrustning har placerats ut längs leden för att kunna få en tydligare bild av hur mycket folk det är i området. Detta behövs för att kunna söka medel för upprustning, projekt och liknande. Mätperioden är mellan 1 juni och 1 oktober.

2013 - cirka 2 800 passager

2014 - cirka 3 400 passager

2015 - cirka 9 000 passager, 14 procent cyklister

2016 - cirka 13 662 passager, 30 procent cyklister

Annica Ideström driver naturturismföretaget  ATI Mountain Experience, med bas i Östra Vålådalen.

Länsstyrelsen, som under flera år fört statistik över antal passager på Blanktjärnsrundan, presenterade att sommarsäsongens passager. Mellan 1 juni och 1 oktober 2016 har det totalt varit 13 622 passager på leden. En ökning med nästan 80 procent jämfört med 2013.

Enligt Eva Näsman har man  kommit långt sedan Naturvårdsvekets nulägesbeskrivning presenterades för två år sedan.

Läs även:

Bättre cykelleder i fjällen ska minska slitaget

Pyramiderna i Vålådalen kan rasa – nu stoppas cykling, löpning och vandring i området

Så var turistsommaren i västjämtland

Mer läsning

Annons