Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två mil lång kraftledning planeras på Middagsfjället

Middagsfjällets vindkraftspark kräver elanslutning. En helt ny gata planeras därför att dras över fjället till skandalledningen mellan Järpströmmen och Nea.

Annons

Ungefär två mil lång kommer den nya kraftledningsgatan att bli. Fred. Olsen Renewables som ansöker om att få bygga de 57 verken på Östra Middagsfjället har lämnat förslag på sträckningar, men menar att det kan bli ytterligare alternativ också.

Den nya kraftledningen kommer precis som själva vindkraftsparken att anläggas i väglöst fjäll. Någon ansökan om detta bygge ingår ännu inte i projektet utan blir ett nytt ärende om Middagsfjället blir av.

Det är framför allt Middagsfjället som står i centrum för debatten i Åre kommun just nu. För Middagsfjället finns långt gångna planer på en vindkraftspark med 57 snurror a 125 meter höga.

Samtidigt har kommunen bestämt sig för att ta fram en översiktsplan med områden där vindkraft passar och inte. Middagsfjället hamnar utanför de områden som får klartecken i förslaget.

Detta förslag debatteras i kväll på en hearing i Undersåker. De flesta av de som föranmält sig för att tala är företrädare för exploateringsintressen. Hushållningssällskapet som till exempel ska arrendera ut marken till Fred. Olsen och som ska få 12 miljoner kronor årligen för det, vill av naturliga skäl inte ha ett förbud.

Ett annat sällskap är ”Nätverket centerpartister för mera vindkraft i Åre kommun”. De tycker att förslaget till översiktsplan är för restriktivt och dessutom anser nätverket att varje objekt ska prövas för sig så länge parkerna inte planeras inom direkta riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv. Middagsfjället ligger till exempel i väglös fjällterräng men ingår inte i det som kallas ”obrutet fjäll” enligt miljöbalken.

Men nu är det politikerna i kommunen som har bestämt att vindkraften ska planeras i förväg och som också kommer att få ta ställning till förslaget. Centern har inte tagit ställning ännu, så om nätverket är i minoritet eller inte är oklart. Det enda parti som har bestämt sig är Socialdemokraterna som tycker förslaget är bra.

Samtidigt som olika sidor av saken stöts och blöts fortsätter länsstyrelsen sin formella miljöprövning av Middagsfjället. Länsstyrelsen som myndighet har dock yttrat sig över Åres förslag till plan och gjort tummen upp för förslaget som innebär stopp för snurror på Middagsfjället.

Mer läsning

Annons