Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åsarna kan få ett rejält ansiktslyft – se planerna här

130 nya lägenheter och ett helt nytt marknadsområde med plats både för boende och försäljning kan bli det framtida lyftet för Åsarna.
I den nya fördjupade översiktsplan som nu är klar är det några av möjligheterna som pekas ut.

Annons

De flesta av de åtgärder som föreslås i översiktsplanen rör området längs E45 genom Åsarna. Det handlar om en rejäl upprustning av centrum som bland annat syftar till att få en bättre trafikmiljö samtidigt som ett nytt och fräschare centrum ska locka fler trafikanter att stanna till.

Den redan inarbetade idrottsprofilen ska också förstärkas.

De flesta av de föreslagna insatserna är koncentrerade till den norra delen i anslutning till järnvägsstationen och den redan befintliga rastplatsen mellan E45 och järnvägen.

Så här skulle den tänkta bod- och bobyn i anslutning till den föreslagna lagunen och kanalen från sjön Hålen kunna se ut enligt planförslaget. Längst upp i bild ses järnvägsstationen i Åsarna.

Här föreslås det mest spektakulära ansiktslyftet för Åsarna.

Genom att bygga en kanal och en lagun kan man skapa en helt ny vattenkontakt med sjön Hålen.

I anslutning till den lagunen föreslås etableringen av en större marknadsplats med små handelsbodar i en bodby, men också nya boendemöjligheter i en boby i samma område.

LÄS ÄVEN: Så ska E45:an genom Åsarna bli bättre

När det gäller den i dag hårt trafikerade E45 genom Åsarna föreslås ett både smalare körfält för att dämpa farten och gångbanor på bägge sidor om vägen. Dessutom föreslås trädplantering och belysning längs genomfarten för att skapa en trevligare miljö.

En ny satsning på boende föreslås också i den nya översiktsplanen. I ett område i Ollsta, väster om E45, har det i planen skapats ett helt nytt bostadsområde med plats för totalt 130 nya lägenheter fördelade på tre olika byggetapper.

I den första etappen föreslås 40 lägenheter i fyra flerfamiljshus.

Förutom detta nya bostadsområde ger den nya översiktsplanen även möjligheter för en väl anpassad bebyggelse i attraktiva lägen i byarna utanför centrala Åsarna.

Det formella beslutet om utställningen av planen väntas bli fattat av kommunstyrelsen i Berg nästa vecka. Planen ska därefter vara utställd under minst tre månader innan den slutligen ska fastställas.

LÄS ÄVEN: Efter jul kan Inlandsbanan börja köra pendeltrafik från Åsarna

Mer läsning

Annons